ÚVODNÉ SLOVO
uvod Fincentrum Slovensko patrí medzi najväčšie finančno-sprostredkovateľské spoločnosti na trhu a neustále zaznamenáva rýchly rast a rozvoj. Cieľom Fincentra je získať do roku 2017 pozíciu suverénnej jednotky, ako v kvalite, tak aj v objeme finančno-sprostredkovateľských služieb na Slovensku aj v Českej republike.