Chci poradit

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje zpracováváme především za účelem přípravy té nejlepší nabídky služeb právě pro Vás. Jsme vždy připraveni podat na žádost vysvětlení, podrobnou informaci o námi zpracovávaných údajích o Vaší osobě, provést opravu chybných údajů či odstranit jiný závadný stav. Můžete též kdykoliv písemně požádat o odstranění Vašich osobních údajů z databáze naší společnosti.

Tímto souhlasím se zpracováním a uchováním uvedených osobních údajů společností Fincentrum Reality s.r.o., sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, IČO: 02147769 ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“). Souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne udělení souhlasu. Zároveň si jsem vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ. V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zpracování nabídky finančních produktů a dále za účelem dalších obchodních sdělení a poskytování nebo zprostředkování dalších služeb společností skupiny Fincentrum. Souhlasím s předáním údajů v rámci skupiny Fincentrum, to znamená s předáním osobních údajů za účelem výše uvedeným společnosti Fincentrum a.s., sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, IČO: 24260444.