Tento reklamační řád vydává Fincentrum & Swiss Life Select pro účely stanovení a sjednocení administrativních postupů při vyřizování podnětů, stížností nebo reklamací ze strany svých klientů (fyzických osob).

Fincentrum & Swiss Life Select a.s. si je vědoma, že jak ve vztazích mezi obchodními partnery, tak i mezi klienty mohou vznikat nesrovnalosti nebo nedostatky stran očekávané kvality nebo kvantity vzájemně poskytovaných plnění.

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select je za všech okolností ochotna tyto případné nedostatky řešit a je nakloněna řešení pokud možno smírnému, vedoucímu ke vzájemné spokojenosti a k posilování vzájemné důvěry mezi společností a klientem.

Page_01.gif
Page_01.gif
Page_02.gif
Page_02.gif
Page_03.gif
Page_03.gif
Page_04.gif
Page_04.gif