Společnost Fincentrum & Swiss Life Select je na základě akreditace udělené Českou národní bankou oprávněna pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona o spotřebitelském úvěru, na prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.