Základem dobrého rodinného rozpočtu je správné rozdělení finančních prostředků.  Naučíme vás, jak se připravit na nečekané události a zajistit se do budoucnosti.

Finanční plán neznamená, že z výplaty, kterou dostanete zaplatíte potřebné výdaje a zbytek si odložíte na spořicí účet. Finanční plánování je kontinuální proces, který nikdy nekončí. Dobrý finanční plán se totiž musí přizpůsobovat vaším neustále se měnícím požadavkům.

Uvědomujeme si, že lidské životy jsou různé a nejednou v nich nastane nečekaný zvrat. Převzetím rizik, jejichž pojišťujeme, poskytujeme finanční stabilitu a tím i větší samostatnost při rozhodování.

Mám zájem o nezávazné vypracování finančního plánu