Best Solution Conservative je určeno zejména pro krátkodobé zhodnocení volných prostředků s cílem ochrany vloženého kapitálu a zajištění likvidity. Je tedy vhodné pro investory, kteří mají volný kapitál v krátkodobém až střednědobém horizontu a chtějí ho zhodnotit při nízké míře rizika.

Konzervativní fondové portfolio
Jedná se o konzervativní strategii zahrnující portfolio převážně dluhopisových fondů zcela zajištěných nebo denominovaných v české koruně tak, aby bylo celkové zhodnocení ochráněno před jakýmikoliv dopady vývoje cizích měn. Vhodné pro krátkodobé konzervativní investice do tří let.

Finanční produkty
V rámci Best Solution Conservativenabízíme také další finanční produkty:

  • bankovní vklady
  • vybrané emise dluhopisů
  • investice do nemovitostních fondů
Obrázky web (1)

Chci se dozvědět více o Best Solution Conservative