Investiční fond Best Solution Funds SICAV, a.s.

Na českém trhu existuje nepřeberné množství investičních fondů. Jak mezi nimi vybrat ty nejlepší a jak je správně poskládat do úspěšného investičního portfolia? Odpovědí jsou investiční portfolia Best Solution Funds SICAV, a.s. Dvě strategie sestavené z těch nejvýkonnějších fondů předních správců majetku, pravidelně monitorované investičními specialisty naší společnosti.

Vše začíná u sledování fondového trhu a výběru těch nejlepších titulů. Tuto práci za vás odvádí naši investiční specialisté za podpory analýz dodávaných společností Thomson Reuters (Refinitiv). Nesoustředíme se pouze na vysokou výkonnost. Mezi sledované parametry patří i stabilita výnosů, citlivost na kolísání kapitálových trhů, nebo třeba historická zkušenost portfolio manažerů se správou majetku a jejich výsledky. Neméně důležité je vybrané fondy správně poskládat tak, aby se jejich vlastnosti a investiční strategie vzájemně doplňovaly a podporovaly.

Neméně důležitý je pravidelný monitoring. Kapitálové trhy jsou dynamický organismus, který po investorovi vyžaduje každodenní sledování. I tuto práci můžete nechat na nás. Všechny investiční strategie pečlivě sledujeme, a pokud se změní podmínky na kapitálových trzích, provedeme úpravu jejich složení. Může se jednak jak o snížení nebo zvýšení váhy jednotlivých regionů či ekonomických sektorů nebo o zařazení nového fondu do portfolia.

VYVÁŽENÝ FOND, PODFOND BEST SOLUTION FUNDS SICAV

PROGRESIVNÍ FOND, PODFOND BEST SOLUTION FUNDS SICAV

Best Solution Funds SICAV, a.s. je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, jejímž jediným vlastníkem je společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s.. Její součástí jsou podfondy, které mají definované různé investiční strategie a zaměření. Vše se řídí dle českého právního řádu, podfondy jsou dozorovány Českou národní bankou, depozitářskou bankou a spravovány přední investiční společností.

  • IČ: 09402829
  • Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
  • Zápis v OR: oddíl B, vložka 25588, vedený Městským soudem v Praze
  • Představenstvo: Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 248 37 202 Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000
  • Dozorčí rada: Ing. Karel Šulc, Mgr. David Hegner
  • Registrátor: Conseq Investment Management, a.s., sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153
  • Obhospodařovatel: Conseq Funds investiční společnost, a.s., sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126
  • Administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s., sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126
  • Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ: 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B vložka 3608

Zde uvedené informace mají pouze podpůrný charakter. Každá osoba, která zvažuje nebo hodlá investovat do investičních akcií tohoto fondu, by měla věnovat důkladnou pozornost statutu fondu a dokumentu „Sdělení klíčových informací pro investory“. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách nebo je lze zdarma získat v českém jazyce v listinné podobě v sídle obhospodařovatele tohoto fondu společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. nebo v sídle registrátora tohoto fondu společnosti Conseq Investment Management, a.s. Výkonnost tohoto fondu v minulosti není spolehlivým ukazatelem jeho budoucích výnosů. Hodnota investičních akcií může kolísat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Chci se dozvědět více o fondu Best Solution Funds SICAV