Buďte zodpovědný k sobě a ke své rodině. Uzavřete si kvalitní pojištění, které vás ochrání před finančními ztrátami, které mohou během života nastat. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Pojištění chrání vás a váš majetek. Je důležité zejména v případě, pokud máte závazky, například úvěry. V případě nepředvídaných událostí dokáže kvalitní pojištění zajistit vám a vašim blízkým standardní životní styl.

Je dobré uzavřít si životní i neživotní pojištění. Mezi klíčové rizika v životním pojištění patří pojištění pro případ jakékoliv smrti, invalidity, závažných nemocí a trvalých následků v důsledku úrazu. V rámci neživotního pojištění si můžete sjednat majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění domu a domácností. Pokud chcete vyjet na dovolenou do zahraničí, uzavřete si cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Rizikové životní pojištění

Statistiky říkají, že ročně v Česku zemře 1 % populace. Naprostá většina úmrtí je způsobeno nemocemi, a to chorobami oběhové soustavy, rakovinou, respirčními chorobami či chorobami trávicí soustavy. 

Životní pojištění je mezi finančními produkty jedinečné tím, že klienti, kteří si jej sjednají doufají, že ho nikdy nebudou muset využít. Tento druh krytí poskytuje rodině finanční prostředky v případě předčasné smrti některého z jejich členů. Zejména je důležité životní pojištění u člena rodiny, který se zásadní měrou odílí na finančním zajištění celé rodiny. Výše pojistného krytí by měla být dostatečná na to, aby nahradila absentovaný příjem  nebo může být použita na pokrytí výdajů, kterým bude čelit rodina, například nesplacený úvěr, náklady na pohřeb či jiné dluhy.