POMÁHÁME
LIDEM BOHATNOUT


Již 20 let.

CHCI
PORADIT

Základní údaje

S účinností ke dni 1. 9. 2019 došlo k zániku společnosti Swiss Life Select Česká republika s.r.o. (IČO: 63480191) a Fincentrum a.s. (IČO: 24260444) se zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18458, vstoupilo do všech práv a povinností této zanikající společnosti. Společně s fúzí došlo ke změně obchodní firmy Fincentra a.s. na Fincentrum & Swiss Life Select a.s. (IČO: 24260444).

Podrobné informace dokládající vnitrostátní fúzi jsou řádně zapsány ve výpisu obchodního rejstříku Nástupnické společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s., který je k dispozici na internetové adrese www.justice.cz.

 

Fincentrum & Swiss Life Select a.s. 

IČ: 24260444
Sídlo: IBC, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Zápis v OR: oddíl B, vložka 18458, vedený Městským soudem v Praze
Představenstvo: Filip Duchoň, Karel Šulc, David Hegner, František Dragúň, Dominik Kollár
Dozorčí rada: Nils Frowein, Rudolf W. Suter, Markus Krämer, Rolf W. Aeberli
Základní kapitál: 700 700 000 Kč
Reklamační řád: (PDF – 188 KB)
Informační memorandum pro spolupracovníky: (PDF – 248 KB)
Informační memorandum pro zaměstnance: (PDF – 252 KB)
Informační memorandum pro asistentky/asistenty: (PDF – 166 KB)
Informační memorandum pro zákazníky: (PDF – 206 KB)
Žádost o uplatnění práv subjektu údajů dle GDPR: (PDF – 166 KB)
Předsmluvní informace: ke zprostředkování finančních služeb  
ke zprostředkování finančních služeb – zaměstnanecké výhody
Identifikace zákazníků – AML: Identifikace zákazníků – AML

Název společnosti Fincentrum & Swiss Life Select – divize Fincentrum je dále na www.fincentrum.com používán jako Fincentrum ČR.

 

Swiss Life Select Slovensko, a.s.

IČ: 36752606
Sídlo: Mlynské Nivy 49/II., 821 09 Bratislava
Zápis v OR: oddíl Sa, vložka 4102/B, vedený Okresním soudem Bratislava I
Představenstvo: František Dragúň, Filip Duchoň, David Hegner, Dominik Kollár, Michal Faltičko
Dozorčí rada: Nils Frowein, Rudolf W. Suter, Markus Krämer, Rolf W. Aeberli
Základní kapitál: 33 200 EUR
Reklamační řád: (PDF – 221 KB)