POMÁHÁME
LIDEM BOHATNOUT

CHCI
PORADIT

Základní údaje

S účinností ke dni 1. 7. 2013 došlo k zániku stávající společnosti Fincentrum a.s. (IČ 01549936) a jejím nástupcem se stala společnost Fincentrum a.s. (IČ 24260444) se zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18458.

 

Podrobné informace dokládající vnitrostátní fúzi splynutím jsou řádně zapsány ve výpisu obchodního rejstříku Nástupnické společnosti, který je k dispozici na internetové adrese www.justice.cz.

 

Fincentrum a.s. (Česká republika)

IČ: 24260444
Sídlo: IBC, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Zápis v OR: oddíl B, vložka 18458, vedený Městským soudem v Praze
Představenstvo: Filip Duchoň, Karel Šulc, David Hegner, František Dragúň, Dominik Kollár
Dozorčí rada: Nils Frowein, Rudolf W. Suter, Markus Krämer
Základní kapitál: 700 700 000 Kč
Reklamační řád: (PDF – 395 KB)
Informační memorandum pro spolupracovníky: (PDF – 248 KB)
Informační memorandum pro zaměstnance: (PDF – 252 KB)
Informační memorandum pro zákazníky: (PDF – 210 KB)
Informační memorandum pro účastníky odborných zkoušek (PDF – 161 KB)
Žádost o uplatnění práv subjektu údajů dle GDPR: (PDF – 254 KB)
Předsmluvní informace: ke zprostředkování finančních služeb
ke zprostředkování finančních služeb – zaměstnanecké výhody

Název společnosti je dále na www.fincentrum.com používán jako Fincentrum ČR.

 

Fincentrum a.s. (Slovenská republika)

IČ: 36752606
Sídlo: Mlynské Nivy 49/II., 821 09 Bratislava
Zápis v OR: oddíl Sa, vložka 4102/B, vedený Okresním soudem Bratislava I
Představenstvo: František Dragúň, Filip Duchoň, David Hegner, Dominik Kollár, Michal Faltičko
Dozorčí rada: Nils Frowein, Rudolf W. Suter, Markus Krämer
Základní kapitál: 33 200 EUR
Reklamační řád: (PDF – 395 KB)

Název společnosti je dále na www.fincentrum.com používán jako Fincentrum SR.

 

Společnosti Fincentrum ČR a Fincentrum SR jsou dále na www.fincentrum.com označeny jednotným názvem „Fincentrum“. Obě společnosti jsou dále na www.fincentrum.com označeny jednotnou terminologií „skupina Fincentrum“ či „společnosti skupiny Fincentrum“.