Pomáháme
lidem bohatnout

Nestůjte opodál a přidejte se k nám.

Fincentrum přispíva ke kultivaci

finančního poradenství více než 17 let.

Naše projekty a ocenění:

Proč se k nám přidat?

Jsme největší finančně poradenská společnost na trhu s nejširší nabídkou produktů. Přispíváme více než 17 let ke kultivaci finančního poradenství v České a Slovenské republice.
Od roku 2009 nedošlo ke změně kariéry, a také proto se mohou naši poradci plně soustředit na práci s klienty bez toho, aniž by se obávali turbulentního firemního prostředí a nejistoty.
Máme efektivní vzdělávání na míru finančním poradcům a manažerům a propracovaný systém adaptace nových kolegů do prostředí Fincentrum a.s. Nenecháme Vás v tom samotné!
Pořádáme pravidelná profesní setkání s profesionály z oboru pojištění, investic a úvěrů, dále společenské akce se zajímavými osobnostmi z různých oborů.
Pracujeme v přehledném informačním systému, který obsahuje velké množství užitečných nástrojů jako např.: srovnávací analýzy produktů, špičková hypoteční kalkulačka, iFin elektronickou analýzu a mnohé další.
Mezi benefity našim poradcům a manažerům patří příspěvek na asistentku, úhrada PPZ, zvýhodněný operativní leasing.

Za kvalitní poradenství

nadstandardní finanční odměna.

Hypotéka na 2 milióny Kč

29 460 Kč*

Investice za 1 milion

23 670 Kč*

+ podíl na fee 7 050* Kč ročně

Rizikové životní pojištění

15 050 Kč*

• pro pozici Exkluzivní poradce

Přidejte se
k našemu týmu!

*Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním a uchováním uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“) a svého rodného čísla ve smyslu ust. § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Svůj souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne skončení obchodního vztahu. Zároveň jsem si vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ. Beru na vědomí, že v souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zpracování nabídky spolupráce a dále za účelem dalších obchodních sdělení a poskytování nebo zprostředkování dalších služeb společností skupiny Fincentrum. Zákazník souhlasí s předáním údajů v rámci skupiny Fincentrum, to znamená s předáním osobních údajů za účelem výše uvedeným společnosti Fincentrum a.s., sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, IČO: 24260444.