Domov / Roman Gálik / Novinky

7. Apríl 2020

10 bodov k odkladu splátok, ktoré dnes prerokováva parlament

coins-1839_640

Mnohí Slováci sa v týchto dňoch dostali do finančných problémov, preto neustále sledujeme vývoj okolo odkladu splátok, aby sme vám vedeli poradiť a vy ste mohli v prípade potreby odľahčiť rodinný rozpočet.

1.     Žiadosť o odklad splátok možno podať elektronicky, alebo osobne na pobočke.

2.     Ak je dlžníkov v jednej úverovej zmluve viac, banka povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich.

3.     Banka nie povinná povoliť odklad splátok, ak je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok.

4.     Klient  môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

5.     V prípade ak má klient k úveru aj poistenie, splátka za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, banka informuje klienta  aj o spôsobe a výške tejto platby.

6.     Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej.

7.     Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje bonitu klienta, odklad splácania úveru sa nepovažuje za omeškanie.

8.     Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru.

9.     Ak klient aj požiada o odklad splátky s max. dobou 9 mesiacov, môže banke aj skôr oznámiť  svoj záujem, že chce začať splácať úver alebo jeho časť, banka následne  odklad splátok ukončí. 

10.  Odklad splátok pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru.

 

Vybrať

Denne aktualizovavné a objetívne porovnanie hypoték
od všetkých bánk

Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte
e-Book zdarma

V tomto e-Booku prezrádzame 7 zaručených tipov ako môžete ušetriť
peniaze a platiť menej za finančné produkty. Je plný konkrétnych príkladov,
pomocou ktorých vám veľmi jednoducho a efektívne vysvetľujeme,
koľko a ako ušetriť.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s

Informačným memorandom pre klienta