Domov / Novinky

14. Marec 2018

Aké konkrétne zmeny priniesla sprostredkovateľom nová legislatíva

law-2

Tvrdšie podmienky získania odbornej spôsobilosti, nové informačné povinnosti voči klientom pri predaji investícií, či povinnosť preukazovať svoje pridanú hodnotu. To sú niektoré zmien, ktoré priniesla sprostredkovateľom tento rok nová legislatíva.

K zmene došlo najmä v zákone o finančnom sprostredkovaní, v ktorom zákonodarcovia transponovali európsku smernicu IDD. Menil sa aj zákon o cenných papieroch, do ktorého sa premietla smernica MIFID II a sprostredkovateľov sa dotýka aj novela zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti s premietnutím smernice AML (účinná od 15.3.2018), či novela zákona o ochrane osobných údajov spolu s európskym nariadením o ochrane osobných údajov (účinná od 25.5.2018).

Vyššie nároky na odbornosť

Najdôležitejšou zmenou týkajúcou sa všetkých agentov sú nové podmienky na získanie a udržanie odbornej spôsobilosti. Minimálne štandardy kvalifikácie sú po novom (od 23. februára) platné pre všetkých sprostredkovateľov jednotne. Predtým sa líšili najmä podľa ich dosiahnutého vzdelania a doby praxe .

Po novom musia mať všetci finanční sprostredkovatelia ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, teda aspoň výučný list. Každoročne musia okrem toho absolvovať osobitné finančné vzdelávanie v rozsahu 15 hodín sektor poistenia a sektor kapitálového trhu a sedem hodín pre ostatné finančné sektory. A každé štyri roky stále musia agenti úspešne prejsť cez odbornú skúšku.

  • Odbornú spôsobilosť je po novom potrebné preukázať už v deň návrhu na zápis do registra NBS, nie do troch mesiacov od návrhu, ako to v niektorých prípadoch starý zákon umožňoval.
  • Bola zrušená možnosť pôsobiť ako takzvaný nováčik, ktorý mohol fungovať jeden rok v jednom finančnom sektore, pričom mu stačilo splniť požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti do troch mesiacov odo dňa podania návrhu na zápis, teda musel mať stredné odborné vzdelanie a odborné finančné vzdelanie.
  • Keď sprostredkovateľská spoločnosť ruší v registri NBS viazanosť svojho agenta, musí tak urobiť už do 15 dní od prijatia žiadosti od agenta. Doteraz to bolo 30 dní. Zrýchlia sa tým presuny agentov medzi spoločnosťami.

„Regulátor chce týmito zmenami stanoviť minimálny štandard. Dôvodom zmien v legislatíve bola povinnosť prebrať európske smernice. No Slovensko si okrem toho do zákonov, ako to často býva, doplnilo aj veci, ktoré európska legislatíva neupravuje,“ vysvetľuje právnička spoločnosti Fincentrum Ingrid Judinová.

Nové povinnosti pri predaji investícií

Pribudla nová administratíva. Spotrebitelia by nemali byť prekvapení, ak im sprostredkovateľ predloží „Vyhlásenie o vhodnosti“. Cieľom je informovať klienta o tom, že finančná služba ktorú mu agent sprostredkuje je pre neho vhodná. Ak vhodná nie je, musí spotrebiteľa na to týmto vyhlásením upozorniť. Ten sa však aj napriek tomu môže rozhodnúť službu využiť.

Zvláštny dôraz legislatíva kladie na investičné životné poistenie, pri ktorom sa v minulosti objavili prípady zlej informovanosti klienta o poplatkovej štruktúre. Je preto po novom potrebné zistiť odolnosť klienta voči prípadnej strate, jeho investičné ciele a zároveň mu predložiť tzv. KID formulár (Key information document). V ňom sú obsiahnuté všetky informácie, ktoré klient k rozhodnutiu o investičnom produkte potrebuje.

Podmienky pre registráciu sa sprísnili aj v oblasti kapitálového trhu. Podmienkou je, aby nováčik vykonával činnosť najmenej po dobu jedného roka pod vedením mentora – skúseného finančného agenta. Pri zmluvách je potrebné identifikovať konečného užívateľa výhod. Znamená to uviesť v prospech koho sa zmluva uzatvára. Zmena sa bude týkať najmä právnických osôb, kde treba definovať fyzickú osobu, ktorá bude mať zo služby úžitok, teda napríklad štatutára firmy. Túto úpravu prinášajú zmeny v AMl legislatíve (aktivity proti praniu špinavých peňazí).

Pôsobenie na agentov kapitálovom trhu sa odlišuje od iných sprostredkovateľských činností tým, že sa zároveň riadi aj zákonom o cenných papieroch, nie len zákonom o finančnom sprostredkovaní. Novou podmienkou je v tomto zmysle napríklad povinnosť agenta pri každej službe dodanej na kapitálovom trhu dokázať oprávnenosť poplatku – tzv. manažment fee. Je treba preukázať, že agent poskytol klientovi nejakú pridanú hodnotu. Každý investičný pokyn od klienta navyše je potrebné zaznamenať a archivovať bez ohľadu na to, či ich archivuje aj obchodník s cennými papiermi.

Sito na malých hráčov

„Kvôli novej legislatíve sme aktualizovali naše vnútorné smernice. Je na každej sprostredkovateľskej spoločnosti, aby svoje interné procesy neustále udržiavala v súlade s legislatívou, ale zároveň aj čo najjednoduchšie na používanie pre sprostredkovateľov. Vyžaduje si to nemalé úsilie, a do istej miery je to možno aj sito na slabších hráčov, ktorí sa na novú reguláciu adaptovať nedokážu,“ myslí si I. Judinová.

Okrem doterajšej regulácie čakajú trh finančného sprostredkovania tento rok aj ďalšie zmeny. Ide napríklad o reguláciu provízii, ktorú sa Ministerstvo financií SR snažilo presadiť ešte minulý rok. Na nový, prepracovaný, návrh trh aktuálne čaká.

Zdroj: Investujeme.sk, Peter Apolen

Vybrať

Denne aktualizovavné a objetívne porovnanie hypoték
od všetkých bánk

Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte
e-Book zdarma

V tomto e-Booku prezrádzame 7 zaručených tipov ako môžete ušetriť
peniaze a platiť menej za finančné produkty. Je plný konkrétnych príkladov,
pomocou ktorých vám veľmi jednoducho a efektívne vysvetľujeme,
koľko a ako ušetriť.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s

Informačným memorandom pre klienta