Domov / Tlačové správy

23. Apríl 2020

Malým a stredným podnikateľom pomôžu bezúročné pôžičky. Ako ich získať?

coins-1523383_1280

Úver na pomoc podnikateľom začne poskytovať Eximbanka a Slovenská Záručná a Rozvojová banka. „Banky upozorňujú na to, že najskôr uprednostnia  malých a stredných podnikateľov, ktorí najviac doplatili na pandémiu a museli zatvoriť svoje prevádzky,“ hovorí Zuzana Šimonová, úverová analytička Fincentra.

Cieľom úveru na pomoc podnikateľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov. „Je určený na podporu podnikania formou úhrady prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky, zamestnanosti, tiež splatenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,“ vysvetľuje Zuzana Šimonová.

Kto môže o úver požiadať

Požiadať môžu malí a strední podnikatelia, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktorí spĺňajú kritéria pre získanie záruky za úver. „Podmienkou je, že vykonávajú svoju činnosť aspoň jedno ukončené účtovné obdobie pred podaním žiadosti o úver, nemajú uvedené v predmete činnosti činnosť agentúry dočasného zamestnávania, alebo sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Podnikatelia, ktorí žiadajú o úver nemôžu mať  nedoplatky na poistnom, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ani nedoplatky na povinné zdravotné poistenie viac ako 180 dní,“ tvrdí úverová analytička.

Parametre úveru

Výška úveru môže byť poskytnutá najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu klienta za rok 2019, pričom Slovenská záručná a rozvojová banka bude poskytovať úvery vo výške od 10 000 € do 350 000 € a Eximbanka vo výške od 100 000 € do 500 000 €. „Lehota splatnosti úveru je maximálne tri roky s tým, že úvery budú mať odklad  splácania istiny a úrokov na jeden rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov. Na poskytnutie úveru právny nárok nie je,“ upozorňuje Zuzana Šimonová.

Prví budú podnikatelia, ktorí najviac doplatili na pandémiu

Slovenská Záručná a Rozvojová banka spolu s Eximbankou upozorňujú na to, že najskôr uprednostnia malých a stredných podnikateľov, ktorí najviac doplatili na pandémiu a museli zatvoriť svoje prevádzky. Žiadatelia o úver budú predkladať čestné vyhlásenia o zatvorení prevádzky, v prípade zatvorenej prevádzky na základe príslušných opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR, resp. čestné vyhlásenie o inom obmedzení prevádzky alebo iného dopadu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami kvôli pandémii. Tiež čestné vyhlásenie o stave záväzkov žiadateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam spolu s prehľadom ich výšky a splatnosti, čestné vyhlásenie spolu s prehľadom a úplnými informáciami o stave zamestnancov a výške ročných odvodov za zamestnancov, ku dňu podania žiadosti o úver.

Podnikatelia môžu mať bezúročný úver

Úroková sadzba k úveru je vo výške 4 % p. a., ako pevná úroková sadzba po celú dobu splatnosti úveru. Výška bonifikácie úroku je 4 % p. a., poskytuje sa na celé obdobie splatnosti úveru a vyplácať sa bude až po skončení odkladu splátok. „Na získanie bezúročného úveru musia podnikatelia splniť nasledovné podmienky: musia udržať svoju podnikateľskú činnosť minimálne jeden rok, musia udržať zamestnanosť a po uplynutí tohto ročného odkladu splátok k úveru nebudú mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako jeden mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch,“ uzatvára Zuzana Šimonová.

Vybrať

Denne aktualizovavné a objetívne porovnanie hypoték
od všetkých bánk

Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte
e-Book zdarma

V tomto e-Booku prezrádzame 7 zaručených tipov ako môžete ušetriť
peniaze a platiť menej za finančné produkty. Je plný konkrétnych príkladov,
pomocou ktorých vám veľmi jednoducho a efektívne vysvetľujeme,
koľko a ako ušetriť.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s

Informačným memorandom pre klienta