Domov / Tlačové správy

14. August 2016

Slováci sú v životnom poistení opatrnejší

poistenie_17.6.2013

Klienti slovenských poisťovní sa sústreďujú na investičné životné poistenie, ktoré ponúka aspoň čiastočnú garanciu.

Server poistovne.sk zisťoval, aké sú možné riziká, výhody a nevýhody v porovnaní s kapitálovým životným poistením (ŽP). Čo sa týka rozsahu poistnej ochrany nie je žiadny rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením. Čím sa líšia, je spôsob investovania časti poistného, ktoré je určené k sporeniu, teda k vytváraniu finančnej rezervy v čase, keď bude klient platiť vyššie rizikové poplatky. Investičné poistenie môže klientovi priniesť oveľa vyšší výnos, ale rovnako aj stratu – riziko z investovania v tomto prípade nesie klient. Naproti tomu, kapitálové poistenie pracuje s pevne stanoveným úročením, s tzv. technickou úrokovou mierou (TUM), ktorú poisťovňa garantuje počas celej poistnej doby. Riziko investovania kryje poisťovňa a v prípade ak úročenie je nižšie ako TUM, tak straty kryje poisťovňa zo svojich prostriedkov. Samozrejme, takáto garancia pre klienta predstavuje nižší výnos. V poisťovni Generali Slovensko sa v roku 2010 z celkového počtu nových ŽP uzavrelo až 80% investičného typu. „Približne tri štvrtiny týchto poistení mali istý stupeň garancie, a to buď vo forme garantovaného fondu, alebo variabilného životného poistenia s možnosťou investovať okrem podielových fondov aj do kapitálovej časti s pevným výnosom,“ dodáva Jaroslov Jaroš, z úseku Životného poistenia Generali. V poisťovni AXA, ktorá má podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SAP) približne 4,5% podiel na trhu, tiež prevládalo investičné ŽP. Ružena Stiglicová, špecialistka pre podporu životného poistenia ČR & SR hovorí, že poisťovňa eviduje celkom stabilný záujem o ŽP, ale zaznamenali skôr nárast garantovaného jednorazového investičného životného poistenia. Podľa Lucii Muthovej, hovorkyne Allianz-Slovenskej poisťovne,už počas roka 2009 zaznamenali príklon životného poistenia naspäť k jeho tradičnej forme – kapitálovému životnému poisteniu a tento trend naďalej zotrváva po predchádzajúcom období, kedy sa jeho predaj vyrovnával predaju investičného životného poistenia. Dodáva tiež, že poisťovňa zaznamenala vyšší záujem o pripoistenia, ktoré napomáhajú pri krytí potenciálnych rizík. A kedy sa pre aké ŽP poistenie rozhodnúť? Jaroslav Jaroš odporúča Investičné poistenie mladším klientom, ktorí sú ochotní podstúpiť istý stupeň finančného rizika a zároveň si chcú vytvoriť úspory do budúcnosti, aby ich mohli čerpať v dôchodkovom veku. Takéto poistenia sú spravidla dojednávané na oveľa dlhšiu dobu, a preto aj prípadné krátkodobé finančné straty sa za dlhšie obdobie anulujú. Pre starších klientov, ktorí chcú zhodnotiť svoje existujúce úspory, sú vhodnejšie kapitálové produkty, síce s nižším, ale garantovaným výnosom. Ak sa sami neviete rozhodnúť či máte skôr sklon k riziku alebo preferujete konzervatívnejšie spôsoby sporenia, je dostupný aj tzv. investičný dotazník, kde si pomocou jednoduchých otázok môžete overiť, čo by Vám vyhovovalo viac. Ten by mal mať po ruke aj každý dobrý poisťovateľ.

Vybrať

Denne aktualizovavné a objetívne porovnanie hypoték
od všetkých bánk

Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte
e-Book zdarma

V tomto e-Booku prezrádzame 7 zaručených tipov ako môžete ušetriť
peniaze a platiť menej za finančné produkty. Je plný konkrétnych príkladov,
pomocou ktorých vám veľmi jednoducho a efektívne vysvetľujeme,
koľko a ako ušetriť.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s

Informačným memorandom pre klienta