Domov / Novinky

14. November 2018

Téma vzdelávania je kľúčová priorita pre Fincentrum

unnamed

Jedna z hlavných priorít spoločnosti Fincentrum je vzdelávanie našej siete finančných sprostredkovateľov, ich sebarealizácia a sebarozvoj. Aj pre tento cieľ sa slovenské Fincentrum rozhodlo vytvoriť nový vzdelávací tím, ktorý bude tvoriť primárne dve šarmantné dámy: Lenka Vavro a Martina Nádaská. A my si ich teraz vyspovedáme, čo plánujú v rámci vzdelávania a aké sú ich ciele.

Ahojte, Lenka a Martina. Bola výzva zladiť sa, ale nakoniec sa nám to podarilo. Lenka ty si u nás nová, tak máš prednosť. Skús sa nám tak stručne predstaviť, kde si pôsobila a aké sú tvoje ciele v rámci vzdelávania vo Fincentrum?

Lenka:

Ďakujem za privítanie. Teším sa, že som dostala ponuku pracovať pre spoločnosť Fincentrum a znova sa vraciam do mojej obľúbenej oblasti financií a poisťovníctva. Odtiaľ pochádza časť mojich nadobudnutých pracovných skúseností, konkrétne z NN Životnej poisťovne a časť z oblasti maloobchodu. Pracovala som na viacerých pozíciách v rámci oddelenia ľudských zdrojov a v poslednej spoločnosti som pre slovenskú spoločnosť zastrešovala celé oddelenie a agendu na pozícii HR manažéra. Priznám sa, že oblasť vzdelávania a rozvoja mi podstatne viacej vyhovuje ako tvrdá personalistika a mzdy a pozícia vo Fincentre mi plne vyhovuje.

Práve v poisťovníctve som zažila svoj najväčší pracovný rozvoj. Pracovala som na špeciálnom projekte, ktorého cieľom bolo vybudovať nový distribučný a akvizičný kanál. Hľadala som spolu s obchodným riaditeľom ľudí, ktorí budú dravejší, akčnejší ako v internej sieti a prinesú pre poisťovňu väčší počet nových klientov v krátkom čase. Nastavovala som celý systém vzdelávania a rozvoja, adaptácie nových sprostredkovateľov a manažérov. Aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky, pomáhala som pri vedení obchodných rozhovorov so zameraním na okamžitú spätnú väzbu, aby sme docielili rýchly posun. V spoločnosti Fincentrum chcem nadviazať na tieto skúsenosti a nastaviť systém vzdelávania, ktorý bude zaujímavý pre finančných sprostredkovateľov, dlhodobo udržateľný a efektívny.

Martina, ty u nás pôsobíš už dlhšie, ale teraz budeš mať novú výzvu. V čom spočíva tvoja nová rola v rámci vzdelávania? Spýtam sa aj, aká je tvoja ďalšia ambícia v rámci vzdelávania? Na čo sa chceš viac zamerať?

Martina:

Úloha, v ktorej ma už sprostredkovatelia vo Fincentre poznajú, je vedenie kurzov Sprostredkovateľské základy (SZ). Som teda garantom kurzu, čo zahŕňa starostlivosť o kvalitný obsah, jeho aktualizáciu a odborné školenie. Moja nová úloha od októbra sa volá Koordinátor vzdelávania. Zahŕňa prípravu obsahov všetkých školení, príprava školiacich materiálov a ich aktualizácia, sledovanie a zapracovanie legislatívnych zmien a noviniek do vzdelávacích materiálov s podporou analytického a právneho oddelenia, komunikácia požiadaviek siete spoločnosti a navrhovanie zmien. Ako samozrejmosť beriem aj účasť na poradách riaditeľstiev, kde budú chcieť riešiť vzdelávania vo svojich štruktúrach. Keďže som zodpovedná za obsah jednotlivých kurzov, sprostredkovatelia ma budú často vidieť aj na kurzoch, ktoré nevediem, kde budem zbierať podnety od účastníkov. Mojim prvým veľkým cieľom teda bude neustále skvalitňovať obsah vzdelávania a vyhľadávať možnosti zlepšovania kompetencií u sprostredkovateľov.

Možno otázka pre obe. V čom spočíva dôležitosť vzdelávania finančných sprostredkovateľov? Kde je podľa vás najväčší priestor, aby sa finančný sprostredkovateľ zlepšil, pracoval na sebe?

Lenka:

Pri otázke vzdelávania nejde len o finančného sprostredkovateľa ako osobu, ale aj jeho prístup ku klientom, teda kvalitu finančného sprostredkovania. Dôležitosť vzdelávania spočíva práve v tom, aby naši sprostredkovatelia boli pripravení ako po odbornej stránke tak aj osobnostnej a výkonovej. Vedeli osloviť klienta, zaujať a profesionálne vystupovať. Finančný sprostredkovateľ potrebuje k výkonu práce obsiahnuť obrovské kvantum vedomostí nielen na začiatku, ale počas celej profesionálnej kariéry. Bez vzdelávania sa táto práca nedá vykonávať.

A kde vidím najväčší priestor na zlepšenie? Máme pekne pripravené moduly pre prichádzajúcich spolupracovníkov. Tie budeme neustále zlepšovať, aby sme im prinášali najnovšie informácie. Za mňa budem rada, ak vzdelávanie posunieme na takú úroveň, aby sme oslovili aj stálych sprostredkovateľov v sieti nielen prostredníctvom kurzov zameraných na zlepšovanie ich zručností, ale aj bohatou ponukou odborných konferencií, ktoré už v tejto chvíli spoločnosť organizuje. 

Ďalej by som sa chcela zamerať na rozvoj manažérov, ktorí tvoria skupiny a sú zodpovední za výkonnosť, odbornosť a profesionálne vystupovanie svojich ľudí. Na to, aby to zvládli, potrebujú sa v tejto roli cítiť ako ryba vo vode. V tom im chcem pomôcť. 

Martina:

Pri vzdelávaní, ktoré som doteraz robila, som sa riadila jedným vzdelávacím mottom, ktoré prezentujeme aj sprostredkovateľom na kurze Sprostredkovateľský základ: „Sme priekopníkmi v skvalitňovaní našej profesie.“ Budúcnosť finančného sprostredkovania je vo vysokej odbornosti, kvalitnej službe a neustále sa rozvíjajúcej osobnosti finančného sprostredkovateľa. Teda vzdelávanie u našich ľudí by mal byť nikdy nekončiaci proces. Nie je našou úlohou len zvyšovať odbornosť a obchodnícke zručnosti našich ľudí, ale aj dbať na ich osobnostný rozvoj a spojenie s hodnotami Fincentra.

Lenka v rámci tvojej agendy ma veľmi zaujalo: výber a riadenie trénerov. Ako prebieha taký výber trénerov? A možno doplňujúca otázka, v čom by mal taký tréner najviac pomôcť finančnému sprostredkovateľovi?

Lenka:

Výber trénerov bude moja najväčšia výzva. Sme v tomto smere veľmi konzervatívni a keď si na niekoho zvykneme, nechceme ho meniť. Náhrada je veľmi ťažká, ale minimálne si potrebujeme zaistiť zastupiteľnosť. Ďalšou veľkou skupinou tréningov, ktoré chcem pripraviť a trénersky obsadiť sú tréningy pre manažérov. Podľa toho, či ide o tréning alebo školenie aj prínos trénera pre spolupracovníkov je rozdielny. Pri školení dodá školiteľ komplexný balík informácií a zdrojov potrebných na úspešný začiatok práce sprostredkovateľa, ktorý je navyše podaný motivačným spôsobom. Pri tréningu slúži tréner ako vzor, ktorý inšpiruje sprostredkovateľa robiť veci inak a lepšie, dáva nápady a postupy, ktoré účastníci následne aplikujú v praxi. Zameriava sa na nácvik zručností, nastavenie výkonu, efektivity práce.

Naopak pri tebe Martina ma zaujala príprava školiacich materiálov. Určite si sa už stretla s mnohými vzdelávacími materiálmi Fincentra. Plánuje tento tím nové vzdelávacie dokumenty? Budú sa niektoré aktualizovať a načo budú viac zamerané?

Martina:

Dovolím si znova citát od Spencera: „Veľkým výsledkom vzdelávania nie sú vedomosti, ale činy.“ Materiály, ktoré sa budú používať, majú teda prispieť k uchovaniu vedomostí na dlhší čas a uľahčeniu práce sprostredkovateľa. Čoskoro by mali pribudnúť nové materiály ku kurzu Sprostredkovateľské základy (FinTy). Pripravuje sa nový obsah vzdelávania pre asistentky, takže aj tu sa budú tvoriť nové materiály, ktoré budú sprevádzať kurz.

Aby sme sa nerozprávali iba o práci. Aké máte obľúbené záľuby? Ako trávite voľný čas a dobíjate baterky?

Lenka:

Voľný čas venujem svojej rodine. Baterky si dobíjam v prírode a športom. Behám, bicyklujem, korčuľujem. Tento rok sme sa dali na kajaky. Vyše 10 rokov sa venujem jóge, kde sa harmonizujem tak mentálne ako aj fyzicky. Milujem saunovanie a pridala som k tomu otužovanie. Môžem sa pochváliť, že cez víkend som sa kúpala v petržalskom Draždiaku. Stihla som to ešte pred novembrovým oteplením.

Martina:

Bude to znieť šialene, ale vo voľnom čase sa vzdelávam. Navštevujem zaujímavé kurzy, ktoré mi pomáhajú rozvíjať pracovné kompetencie. Momentálne len za dobrý pocit učím študentov na stredných školách prípravu na reálny pracovný život. Zvyšok voľného času venujem svojmu psíkovi, turistike a cestovaniu. A keď je už všetkého priveľa, tak idem do wellnessu. 

 Ďakujem veľmi pekne za váš čas a rozhovor. Za celý marketingový tím môžem povedať, že sa tešíme na spoluprácu a veríme, že to vzdelávanie posunieme ešte o level vyššie.

Martin

Vybrať

Denne aktualizovavné a objetívne porovnanie hypoték
od všetkých bánk

Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte
e-Book zdarma

V tomto e-Booku prezrádzame 7 zaručených tipov ako môžete ušetriť
peniaze a platiť menej za finančné produkty. Je plný konkrétnych príkladov,
pomocou ktorých vám veľmi jednoducho a efektívne vysvetľujeme,
koľko a ako ušetriť.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s

Informačným memorandom pre klienta