Domov / Roman Gálik / Tlačové správy

9. Apríl 2020

Všetky detaily o odklade splátok. Využite ich iba ak ste v skutočných finančných ťažkostiach

money-1017463_1920

Parlament definitívne schválil možnosť odložiť si splátky úverov na 9 mesiacov. Banka si však za toto obdobie bude účtovať úroky, ktoré rozpočíta do ďalších splátok. „Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej, takže v tomto prípade za zmenu klient neplatí,“ uvádza Zuzana Šimonová, úverová analytička Fincentra.

Ak požiadate banku o odklad splátok k úveru, banka je povinná vás najneskôr do 60 dní od povolenia odkladu informovať o nových podmienkach úveru. Banka vás musí informovať o výške úrokov, ktoré budete platiť za obdobie odkladu. Taktiež, ako pokračovať v splácaní úveru s upravenou výškou splátky a zároveň aj o dátume poslednej splátky. „Banka je taktiež povinná informovať klienta o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú prípadného odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom,“ upozorňuje Zuzana Šimonová.

O odklad splácania toho istého úveru môžete banku počas pandémie požiadať najviac jedenkrát. Nemusíte ale o odklad žiadať okamžite a tiež môžete žiadať o doklad splátok na dobu kratšiu ako 9 mesiacov. „V prípade, ak má klient poistenie k úveru, splátka za poistenie naďalej trvá aj počas odkladu, inak poistenie úveru zanikne,“ varuje úverová analytička.

Odklad splátok dobre zvážte

„V každom prípade by mal byť klient zodpovedný a mal by si dobre zvážiť, či chce, alebo musí o odklad splátok požiadať,“ hovorí Zuzana Šimonová. Ak ste vo finančnej tiesni a výdavok vo výške splátky nezvládate platiť, tak odklad využite.

Ak však vaša situácia nie je až tak kritická, môžete si splátky iba znížiť a to predĺžením lehoty splatnosti. „Táto možnosť je však limitovaná vekom klienta a maximálnou dobou splatnosti úveru. Je potrebné, aby klient o svojej situácii s bankou komunikoval,“ vysvetľuje.

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok totiž banka rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok.  Ak požiadate o odklad splátky s maximálnou dobou 9 mesiacov, môžete banke aj skôr oznámiť, že chcete skrátiť dobu odkladu. „Banka následne odklad splátok ukončí a oznámi novú výšku splátky úveru,“ ozrejmuje Zuzana Šimonová. 

Odklad sa nepovažuje za omeškanie a nezhorší ani bonitu

Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej, takže v tomto prípade za zmenu neplatíte. Odklad splácania úveru nespôsobí negatívny záznam v úverovom registri a nezhoršuje bonitu. Odklad splácania úveru sa nepovažuje za omeškanie, čo znamená, že úroky z omeškania splátok banka účtovať nebude. Odklad splátok pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru.

Odklad splátky banka nie je povinná povoliť

Banka odklad splátok nepovolí, ak ste v omeškaní so splátkou viac ako 30 dní ku dňu podania žiadosti. „Tiež odklad nepovolí, ak bol klient k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou dlhšie ako 30 dní minimálne 100 eur pri novom úvere, ktorý poskytla tá istá banka. Pri podaní žiadosti je potrebné pozorne žiadosť vypísať, nakoľko neúplnú žiadosť banka nemusí akceptovať. Tiež banka nebude akceptovať žiadosť klienta, ktorý je v stave zlyhania so splácaním úveru, to znamená viac ako 90 dní v omeškaní,“ dodáva na záver Zuzana Šimonová, úverová analytička. Ak ale vyššie uvedené podmienky spĺňate banka by mala vašu žiadosť akceptovať.

Vybrať

Denne aktualizovavné a objetívne porovnanie hypoték
od všetkých bánk

Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte
e-Book zdarma

V tomto e-Booku prezrádzame 7 zaručených tipov ako môžete ušetriť
peniaze a platiť menej za finančné produkty. Je plný konkrétnych príkladov,
pomocou ktorých vám veľmi jednoducho a efektívne vysvetľujeme,
koľko a ako ušetriť.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s

Informačným memorandom pre klienta