VYBERTE
SI SLUŽBU

KARIÉRA

DOMOV / O NÁS / KARIÉRNE BENEFITY PRE RIADITEĽOV

kariérne benefity pre riaditeľov

RASTOVÝ BONUS

Za to, že sa darí vám a vašim nováčikom, my vás ešte odmeníme. Keď produkcia vašich nováčikov, ale aj zvyšného tímu medziročne nepoklesne pod určitú hranicu, môžete získať 8 % z ročného výkonu nováčikov v sledovanom období.
50 % odmeny bude viazaných na rozvoj štruktúry – vzdelávanie, vyhodnotenia, súťaže.

DOŽIVOTNÁ RENTA

Podporujeme stálych a verných spolupracovníkov. Ak ste vo firme viac ako 10 rokov na pozícii Oblastný, Regionálny alebo Územný riaditeľ, spoločnosť Fincentrum vám môže vyplácať doživotnú rentu.

SKUPINOVÉ RIZIKOVÉ POISTENIE

Fincentrum hradí poistné pre spolupracujúceho obchodníka na pozícii Oblastný riaditeľ, Regionálny riaditeľ, Územný riaditeľ.

podpora pri plnej invalidite

V prípade, že by sa vám stala nehoda alebo úraz, pri ktorých by ste utrpeli vážne zdravotné problémy, pomôžeme vám. Táto podpora je určená našim spolupracovníkom na pozíciách Oblastný riaditeľ, Regionálny riaditeľ a Územný riaditeľ.

PODPORA PRI DLHODOBEJ CHOROBE

Spoločnosť Fincentrum našim spolupracujúcim obchodníkom pomôže aj v ich ťažšom životnom období. Táto podpora je určená pre Oblastných, Regionálnych a Územných riaditeľov, ktorých zmluva trvá minimálne 2 roky.

PODPORA PRI STAROSTLIVOSTI O DIEŤA

Našich spolupracovníkov podporíme aj v prípade starostlivosti o dieťa. Táto podpora je určená pre spolupracujúceho obchodníka na pozícii Oblastný riaditeľ, Regionálny riaditeľ a Územný riaditeľ, ktorého zmluva trvá min. 2 roky.