VYBERTE
SI SLUŽBU

KARIÉRA

DOMOV / O NÁS / KARIÉRNE BENEFITY PRE RIADITEĽOV

kariérne benefity pre riaditeľov

RASTOVÝ BONUS

Za to, že sa darí vám a vašim nováčikom, my vás ešte odmeníme. Keď produkcia vašich nováčikov, ale aj zvyšného tímu medziročne nepoklesne pod určitú hranicu, môžete získať 8 % z ročného výkonu nováčikov v sledovanom období.
50 % odmeny bude viazaných na rozvoj štruktúry – vzdelávanie, vyhodnotenia, súťaže.

DOŽIVOTNÁ RENTA

Podporujeme stálych a verných spolupracovníkov. Ak ste vo firme viac ako 10 rokov na pozícii Oblastný, Regionálny alebo Územný riaditeľ, spoločnosť Fincentrum vám môže vyplácať doživotnú rentu.

SKUPINOVÉ RIZIKOVÉ POISTENIE

Fincentrum hradí poistné pre spolupracujúceho obchodníka na pozícii Oblastný riaditeľ, Regionálny riaditeľ, Územný riaditeľ.

podpora pri plnej invalidite

V prípade, že by sa vám stala nehoda alebo úraz, pri ktorých by ste utrpeli vážne zdravotné problémy, pomôžeme vám. Táto podpora je určená našim spolupracovníkom na pozíciách Oblastný riaditeľ, Regionálny riaditeľ a Územný riaditeľ.

PODPORA PRI DLHODOBEJ CHOROBE

Spoločnosť Fincentrum našim spolupracujúcim obchodníkom pomôže aj v ich ťažšom životnom období. Táto podpora je určená pre Oblastných, Regionálnych a Územných riaditeľov, ktorých zmluva trvá minimálne 2 roky.

PODPORA PRI STAROSTLIVOSTI O DIEŤA

Našich spolupracovníkov podporíme aj v prípade starostlivosti o dieťa. Táto podpora je určená pre spolupracujúceho obchodníka na pozícii Oblastný riaditeľ, Regionálny riaditeľ a Územný riaditeľ, ktorého zmluva trvá min. 2 roky.

VÝNIMOČNÝ AKCIOVÝ PROGRAM

Akciový program FINCENTRA umožňuje najlepším riaditeľom a sprostredkovateľom znásobiť svoj úspech v závislosti od rastu spoločnosti v najbližších rokoch. Tým, ktorí prispejú k rastu FINCENTRA, prináša veľmi zaujímavú príležitosť ďalšieho zhodnotenia ich peňazí pri minimálnom riziku. Týmto spôsobom odmeňujú existujúci akcionári najlepších spolupracujúcich obchodníkov za ich lojalitu a nasadenie pre spoločný úspech.

Dlhodobú stabilitu a bezpečnosť akciového programu zaručuje jeho konštrukcia podľa luxemburského práva.

ČO ROZHODUJE O KVALIFIKÁCII DO AKCIOVÉHO PROGRAMU?

O tom, či sa sprostredkovateľ kvalifikuje do akciového programu a bude mať nárok na zakúpenie akcií, rozhodne medziročný nárast jeho skupiny.

V AKEJ PODOBE AKCIE ZÍSKATE?

Akcionári spoločnosti Fincentrum získavajú účasť na materskej spoločnosti Fincentrum Holding (Lux) S. A., ktorá úplne ovláda české a slovenské Fincentrum. Účasť nadobúdajú v spoločnosti Fincentrum Group International Share Program S. A., zriadenej podľa luxemburského práva len pre tento účel.

AKÚ HODNOTU DOSTANETE ZA SVOJE AKCIE PRI PREDAJI SPOLOČNOSTI?

Akcionár pri predaji spoločnosti získava podiel z čistej ceny zodpovedajúci jeho podielu na celkovej hodnote spoločnosti. Presnejšie, akékoľvek peňažné výnosy plynúce z predaja akcií holdingu Fincentrum budú akcionárovi vyplatené v pomere určenom podľa aktuálnej výšky ich akciového podielu na hodnote všetkých akcií vydaných v rámci akciového programu. Ak je vyplácaná dividenda, majú akcionári opäť nárok na podiel na dividende v rozsahu podľa svojich aktuálnych účastí.