VYBERTE
SI SLUŽBU

KARIÉRA

DOMOV / O NÁS / KARIÉRNE BENEFITY PRE SPOLUPRACOVNÍKOV

kariérne benefity PRE SPOLUPRACOVNÍKOV

EXPRESNÉ PROVÍZIE PRE NOVÁČIKOV

V rámci prvého polroka spolupráce môže Fincentrum vyplatiť 90 % provízie do piatich pracovných dní na účet spolupracovníka.

PROVÍZIE ZA ODPORÚČANIA

Pri odporučení či odovzdaní kontaktu sprostredkovateľovi mimo vlastnej štruktúry získava spolupracovník pravidelnú mesačnú províziu za odporúčanie.

ŽIADNY STORNOFOND

Ak poskytuje sprostredkovateľ svoje služby klientom kvalitne, nezdržujeme žiadnu časť provízie vo forme stornofondu.

LEADY

Spoločnosť Fincentrum svojim spolupracovníkom exkluzívne poskytuje online tipy na potenciálnych klientov z portálov www.financnahitparada.sk, www.totalmoney.sk, www.fincentrumreality.sk.

TOP KLUB

Exkluzívny klub pre najlepších spolupracujúcich obchodníkov. Ako člen TOP KLUBU môžete priamo komunikovať a stretávať sa s TOP manažmentom spoločnosti, analytickým oddelením a tým participovať na obchodnej stratégii FINCENTRA.

MOJE AUTO

Je názov príspevku spoločnosti Fincentrum vo výške 100 € na leasing pre pozície FS, FSS, SFS, TOP FS, Exkluzívny FS, Manažér. Stačí, ak spolupracujete s Fincentrom dlhšie ako 1 rok, využívate automobil na Operatívny leasing Fincentra s nájmom na 36 – 60 mesiacov s logom Fincentra, ste registrovaný v minimálne troch sektoroch NBS, váš stornokoeficient je maximálne 10 % a spĺňate produkčné podmienky.

AKVIZIČNÉ ŠTARTOVNÉ

Je určené pre Pozície FSJ, FS, FSS, SFS, TOP FS, Exkluzívny FS s dátumom podpisu Zmluvy o spolupráci od 1. 7. 2016. Fincentrum vám ponúka možnosť získať Produkčný VIP bonus, na ktorý vám poskytne VIP zálohu. VIP zálohu vo výške 1 650 € vám vyplatíme v piatich splátkach po 330 €. Vaším cieľom bude za obdobie 6 mesiacov dosiahnuť Vlastnú produkciu 4 000 BEB a registráciu v NBS v minimálne dvoch sektoroch. V prípade nesplnenia cieľa je VIP záloha splatná v dvoch mesačných splátkach. V prípade splnenia cieľa sa splatnosť VIP zálohy predlžuje o ďalších 6 mesiacov. Ak splníte ďalší cieľ za 12 mesiacov, t. j. Vlastná produkcia 10 000 BEB a registrácia v NBS v minimálne jednom ďalšom sektore pri stornokoeficiente maximálne 10 %, vznikne vám nárok na Produkčný VIP bonus vo výške už vyplatenej VIP zálohy. Pri nesplnení 12-mesačného cieľa je VIP záloha splatná taktiež v dvoch mesačných splátkach. O VIP zálohu je možné požiadať do 3 mesiacov od podpisu Zmluvy o spolupráci, najneskôr do 15. decembra 2016.

kariérne benefity PRE VŠETKÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV

ODDELENIE PODPORY OBCHODU

Vo svojom portfóliu máme stovky kvalitných finančných produktov od viac ako 50 bánk, poisťovní a ďalších inštitúcií. Naši sprostredkovatelia vďaka tomu môžu poskytovať svojim klientom kvalitné finančné sprostredkovanie, majú úplnú nezávislosť pri voľbe produktov, môžu vyriešiť prakticky každú situáciu vždy podľa potrieb klienta slobodne a komplexne. Odbremeníme vás od administratívnych záležitostí s príslušnými finančnými inštitúciami (poisťovne, banky, investičné spoločnosti). Okrem toho za vás komunikujeme s NBS, zasielame upozornenia o e-learningoch a skúškach v NBS, sledujeme za vás platnosti certifikátov.

 • Registrácie do NBS, DSS, ISMET Amslico
 • Vzdelávanie, e-learning, certifikáty
 • Zabezpečenie poistenia pre našich sprostredkovateľov
 • Feedback od klientov
 • Administratívna podpora sprostredkovateľom
 • Klientsky servis
 • Zelená linka
 • Aktualizácia interných dokumentov

EFEKTÍVNE VZDELÁVANIE

Fincentrum má ako jedna z mála finančno-sprostredkovateľských spoločností na trhu ucelený centrálny systém vzdelávania, ktorý zaisťuje profesionálny tím skúsených lektorov. Vo veľ kej miere sa kladie dôraz na praktické ukážky, návody a tréningy s priamym zapojením všetkých účastníkov a využívanie mnohých praktických skúseností našich najlepších sprostredkovateľov a manažérov.

A) SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ZÁKLAD

Kurzy sú určené pre všetkých nových sprostredkovateľov. Účastníci kurzu získajú znalosti, zručnosti a postoje potrebne pre úspešnú prax finančného sprostredkovateľa, a to predovšetkým v prvom polroku spolupráce.

B) ÚZKO ŠPECIALIZOVANÉ KURZY

Ide o rôznorodé školenia, kde vás naučíme napríklad to, ako efektívne využívať online nástroje Fincentra (CRM diár, fin24, finData, MôjŠanón a pod.), naučíte sa synchronizovať svoje udalosti s Google Kalendárom, Outlookom a ďalšími nástrojmi. V ďalších kurzoch sa zameriate napríklad na dojednávanie poistenia „malých podnikateľov“, zoznámite sa so špecifickými pravidlami a princípmi oblasti poistenia podnikateľov a priemyslu.

C) MANAŽÉRSKOU CESTOU, MC EXTRA

Skupina kurzov je určená všetkým od pozície finančný sprostredkovateľ senior a vyššej, ktorí sa chcú vydať cestou manažéra, budovať si svoj vlastný tím a efektívne ho riadiť. Týmito tréningmi získate potrebné zručnosti v oblasti vytipovania a oslovenia budúcich spolupracovníkov, vedenia náborového rozhovoru a výberového pohovoru, zapracovania a motivácie nováčikov formou pravidelných aktivít a rozvoja zručnosti.

D) KROK ZA KROKOM

Pri týchto kurzoch sa zameriate na rozvoj sprostredkovateľsko-obchodných zručností formou intenzívneho tréningu s okamžitou spätnou väzbou. Naučíte sa používať efektívne postupy vyhľadávania cieľových klientov, vyvolávať záujem k ďalším stretnutiam. Naučíte sa, ako v rámci príjemného rozhovoru s klientom prejsť finančnou analýzou až k prezentácii riešenia a naladeniu klienta na realizáciu návrhu.

E) MANAŽÉRSKY ROZVOJ

Kurz je rozdelený do tematických častí a umožní veľmi skúseným manažérom, resp. oblastným a regionálnym riaditeľom prostredníctvom poznania seba samých spoznať ešte lepšie svoj tím a nájsť efektívnu cestu k jeho vedeniu.

F) SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ROZVOJ – INVESTOVANIE, BÝVANIE, POISTENIE

Jednotlivé kurzy sú zamerané na získanie detailných informácií z konkrétneho odboru a umožňujú vám stať sa profesionálom v oblasti investovania, bývania a poistenia. Porozumiete strategickej a taktickej alokácii, rovnako tak kontextom s aktuálnou situáciou na investičnom trhu a v makroekonómii. Osvojíte si princípy a procesy hypotekárneho úveru a súvisiace oblasti.

G) PRÍSPEVOK NA ASISTENTKU A JEJ PREŠKOLENIE

Práca v odbore finančného sprostredkovania zahŕňa aj jasne plánovanie sprostredkovateľovho kalendára. Zvlášť, ak sa práca a povinnosti nakopia, ocení sprostredkovateľ pomoc asistentky. Chceme, aby naši spolupracovníci mali dostatok času a priestoru na kvalitne finančné sprostredkovanie klientom, preto poskytujeme príspevok na platy asistentiek. Ďalším benefitom je aj prepracovaný a efektívny systém vzdelávania, kde sa asistentka naučí a osvojí si všetky zručnosti potrebné k vykonávaniu tejto práce.

ODDELENIE DIGITAL & CRM

Súčasťou kvalitného finančného sprostredkovania sú aktuálne informácie a neustály prístup k nim. Digital & CRM tím spoločnosti Fincentrum vyvíja a poskytuje tie najlepšie nástroje na trhu, ktoré sú nenahraditeľným pomocníkom všetkých sprostredkovateľov.

A) CRM

Chcete mať produkciu vyššiu o 30 % a spokojných klientov, ktorí vám dôverujú? Vďaka našim kvalitným CRM nástrojom to možné je. Jednoduchou formou umožnia spracovať vašu agendu, kedykoľvek a kdekoľvek si spomeniete. Prispôsobia sa všetkým moderným zariadeniam (PC, tabletom, smartfónom) a svoje dáta tak máte stále so sebou. Synchronizácia s kalendárom je samozrejmosťou. Vyhľadávanie, zdieľanie informácií, vytváranie vlastných reportov a správa údajov vám pomôže s efektívnym riadením vzťahov s klientmi, úlohami a obchodnými prípadmi. Novinkou je intuitívny SugarCRM, ktorý patrí medzi najlepšie hodnotené CRM systémy na svete.

B) MÔJŠANÓN

Aplikácia je určená na elektronickú evidenciu zmlúv. Prináša uľahčenie práce a skvalitnenie vzťahov s klientmi. MôjŠanón je šitý na mieru širokej verejnosti, nielen klientom Fincentra. Používatelia majú možnosť vkladať vlastné dokumenty a vďaka tejto aplikácii majú v zmluvách a všetkých dokumentoch vždy poriadok. Aplikácia stráži všetky dôležité termíny zmlúv a automaticky upozorňuje na blížiace sa udalosti. Súčasťou sú aj užitočné kalkulačky a ďalšie funkcionality. Výhodou je maximálna jednoduchosť a prehľadnosť.

C) FINDATA

Všetky informácie o vašej produkcii, zmluvách, kariére, štruktúre a spolupracovníkoch, vzdelávaní, marketingových aktivitách spoločnosti, novinkách či súťažiach. Toto všetko a ešte oveľa viac nájdete na jednom mieste vo finDatach. Ich súčasťou je aj sekcia reportov, ktorá obsahuje napr. Report na poradu, ktorý výrazne skráti čas nevyhnutný na prípravu na porady. Ďalej tu nájdete všetky potrebné dokumenty, možnosť prihlásenia na školenia, aktuálne správy z Fincentra a finančného trhu alebo e-shop. Cez finData je možné sa pripojiť do ďalších aplikácií ako je email, CRM, WebDiár, portál online poistenia či prepojiť na portály finančných inštitúcií, kde sa dostanete jedným preklikom a nemusíte sa opätovne prihlasovať.

D) GOOGLE APPS

Najlepšie riešenie nielen pre e-maily a kalendáre! Google Apps nám prináša výhody kvalitnej sady neustále inovovaných nástrojov s možnosťou prístupu z ľubovoľného počítača alebo telefónu pripojeného k internetu. Všetky aplikácie sú je ľahko ovládateľné a ponúkajú tak rýchly a efektívny spôsob práce. Google jasne dominuje vo vývoji aktuálnych svetových trendov a ponúka nielen veľký priestor e-mailových schránok, ale aj bezkonkurenčné možnosti spolupráce pomocou online nástrojov.

E) EFUZ ELEKTRONICKÝ FORMULÁR K UZATVÁRANÝM ZMLUVÁM

eFUZ je moderný elektronický formulár k uzatváraným zmluvám. Znamená zjednodušenie a zrýchlenie práce sprostredkovateľa a zároveň aj klienta. Klientovi príde eFUZ do e-mailu alebo si ho môže stiahnuť na USB, CD a automaticky sa ukladá do aplikácie MôjŠanón konkrétneho klienta.

ANALYTICKÉ ODDELENIE

Naši analytici informujú aj o finančných novinkách a diskutujú s obchodníkmi o skúsenostiach z biznisu prostredníctvom online vysielania pravidelnej relácie Vifin alebo na osobných stretnutiach počas produktových dní u jednotlivých územných riaditeľov. Pripravujú pravidelne reporty pre manažérov a riaditeľov, ktoré im pomáhajú v príprave obchodných stratégií a v práci so svojimi ľuďmi. Spracúvajú mediálne výstupy, čím budujú dobré meno a obchodnú značku Fincentra.

 • Analýzy na úverové produkty
 • Refinančná kalkulačka
 • Analýzy na poistenie (životné, majetkové, havarijné a povinné zmluvné, cestovné)
 • Analýzy na dôchodkové produkty
 • Hodnotenia dôchodkových správcovských spoločností
 • Analýzy na investičné produkty
 • Informácie o finančných novinkách
 • Vifin, osobné stretnutia, mediálne výstupy

Podpora analytického tímu súčasne s ich kalkulačkami každodenne uľahčuje prácu našim sprostredkovateľom. Naši sprostredkovatelia majú k dispozícii analýzy na:

A) ÚVEROVÉ PRODUKTY

 • Analýza úverových produktov, ktorá technicky porovnáva podmienky poskytovania úverov v jednotlivých inštitúciách.
 • Refinančnáka lkulačka, ktorá prepočíta výhodnosť alebo nevýhodnosť refinancovania úveru na bývanie mimo výročia fixácie.

B) POISTENIE

 • Analýza životného poistenia, ktorá okrem podrobného technického porovnania produktov jednotlivých poisťovní hodnotia aj kvalitu jednotlivých pripoistení.
 • Analýza výluk životného poistenia, ktorá je prehľadom toho, čo poisťovne neplnia.
 • Analýza majetkového poistenia, ktorá zabezpečuje rýchlu orientáciu nielen v rozsahu krytia pri jednotlivých produktoch, ale aj vo výlukách a obmedzeniach poistného plnenia.
 • Analýzy havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia, ktoré okrem technických detailov pomáhajú aj pri neštandardných prípadoch.
 • Prehľadné kalkulačky povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia a cestovného poistenia, ktoré umožňujú ponuky nielen porovnať, ale poistenie aj dojednať online.

C) DÔCHODKOVÉ PRODUKTY

 • Odborné argumenty podložené štatistikami, ktoré sú potrebné pri komunikácii s klientomo takej závažnej téme, ako je zabezpečenie na dôchodok.
 • Hodnotenie úspešnosti jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností a doplnkových dôchodkových spoločností pri správe klientskych peňazí.

D) INVESTIČNÉ PRODUKTY

 • Ranking fondov, ktorý hodnotí kvality portfólio manažérov a ukazuje, ako sa v uplynulom roku darilo fondom oproti konkurencii.

MARKETINGOVÉ ODDELENIE

Marketingové oddelenie vo Fincentre pravidelne organizuje atraktívne motivačné akcie, odborné konferencie a prestížne vyhodnotenia. Fincentrum & Trend Hypotéka roka, Fincentrum & Forbes Investícia roka, resp. Banka roka sú známe aj v kruhoch odbornej verejnosti. Stretávajú sa tu takmer všetci poprední odborníci bánk, poisťovní a investičných spoločností, ale najmä odborníci zo samotnej siete. Čerpanie nových poznatkov, vedomostí, ale aj získanie zaujímavých kontaktov je cieľom týchto stretnutí. Marketingové oddelenie organizuje aj rôzne súťaže a zájazdy do zahraničia, a to i do vzdialených destinácií. Cieľom je zabezpečenie nadštandardných podmienok pre prácu sprostredkovateľov, ale aj ich motivácia k dosahovaniu čo najlepších výsledkov.

MARKETINGOVÉ ODDELENIE PRE VÁS ZABEZPEČUJE:

A) PRÍSPEVOK NA ZNAČENIE KANCELÁRIE

Centrála Fincentra sa v rámci klientskej podpory podieľa na úhrade vonkajšieho označenia a reklamného brandingu kancelárií svojich spolupracovníkov. Pre svojich ľudí chceme zabezpečiť atraktívne zviditeľnenie, uľahčenie navigácie pre klientov a v neposlednom rade tiež posilnenie značky Fincentrum.

B) FINMAGAZÍN

MKT oddelenie vydáva aj firemný magazín, kde sa čitatelia dozvedia, čo všetko mohli sprostredkovatelia s Fincentrom absolvovať, čo ich ešte len čaká a aké novinky pre nich FINCENTRUM pripravuje. Časopis sa distribuuje nielen do sprostredkovateľskej siete, ale aj do všetkých finančných inštitúcií. Návrh a dizajn pozvánok, tlačovín a reklamných materiálov, aby sa sprostredkovateľom profesionálnejšie pracovalo.

C) MÉDIÁ A PR

MKT oddelenie sa stará aj o profesionálne PR spoločnosti, realizuje reklamné a online kampane, spolupracuje s médiami.

D) E-SHOP

Neustále prinášame nové nápady na drobné darčeky, ale aj materiály na podporu komunikácie a podnikania, ako rôzne brožúry, prezentácie, vzdelávacie materiály, letáky, plagáty, formuláre a mnoho ďalšieho, a to všetko vo firemnom korporátnom vizuále.

E) OZNAČENIE KANCELÁRIE

MKT oddelenie pre sprostredkovateľov individuálne navrhuje označenie ich kancelárie, jej dobré lokálne zviditeľnenie, uľahčenie navigácie pre klientov a v neposlednom rade tiež posilnenie značky.

PRÁVNE ODDELENIE

Právne oddelenie Fincentra za vás sleduje legislatívu, zákony a odborné témy. Rieši a implementuje do procesov a dokumentov Fincentra všetky legislatívne zmeny a poskytuje právnu podporu centrále a spolupracovníkom. Zodpovedá za compliance a AML aktivity, a zaoberá sa taktiež aj európskou legislatívou, ako aj budovaním vzťahov s organizáciou AFISP, ktorá obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Právne oddelenie Fincentra sa snaží byť sprostredkovateľom nápomocné aj pri tvorbe zmluvných vzťahov, prípadne poskytuje právny servis pri zmene pôsobiska.

PRÁVNE ODDELENIE ZA VÁS SLEDUJE:

BACK OFFICE

Back Office pre sprostredkovateľov poskytuje zázemie a administratívny servis spracovávania klientskej zmluvnej dokumentácie a ich vloženie na finData, kontroluje a spracováva tlačivá FUZ, záznamy o prevzatí klientov, provízie, rieši a spracováva prípadné intervencie a reklamácie.

BACK OFFICE PRE VÁS ZABEZPEČUJE:

FINANČNÉ ODDELENIE

Finančné oddelenie má na starosti predovšetkým vedenie účtovníctva spoločnosti, teda plní účel nástroja pre zaznamenávanie všetkých skutočností. Tento pojem možno rozviesť v nasledovných bodoch:

ostatné benefity PRE VŠETKÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV

VÝHODNÝ OPERATÍVNY LEASING

Spolupracovníkom a zamestnancom Fincentra spoločnosť Fincentrum v spolupráci s AUTOPOLIS ponúka výhodné podmienky financovania kúpi auta zn. Hyundai. Operatívny leasing = 0 % akontácia.

CELOROČNÉ ZĽAVY NA DOVOLENKY

Zľavy na zájazdy od spoločnosti Bubo Travel Agency a Satur až do výšky 15 %.

ZĽAVY NA PREDPLATNÉ ODBORNÝCH ČASOPISOV

Spolupracovníkom a zamestnancom Fincentra ponúkame zľavy na predplatné týždenníka TREND a časopisu Forbes. Časopisy za zvýhodnené ceny môžete objednať cez e-shop v internom systéme finData.

SLOVAK TELEKOM – ZVÝHODNENÉ VOLANIA

ZVÝHODNENÉ CENY SLUŽIEB MT PROFESIONAL, AKO PRÍKLAD UVÁDZAME:

 • Nonstop SR – zahŕňa neobmedzený objem voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých mobilných i pevných sietí v SR
 • Nekonečno prichádzajúce hovory v EÚ – neobmedzený objem voľných minút prichádzajúcich volaní v roamingu v rámci krajín EÚ
 • Neobmedzenýinternetvmobile
 • Nekonečno SMS/MMS v SR a do EÚ
 • SR a do EÚ – nekonečno

ZÁŽITKY, KTORÉ VÁM NIKTO NEZOBERIE

Sprostredkovateľov za dobre vykonanú prácu patrične odmeňujeme. Nekonečné pieskové pláže, slnko, spoločnosť skvelých ľudí. 4x DOVOLENKY ROČNE: exotická, poznávacia, rodinná alebo dobrodružná a zábavná. To všetko máte na dosah ruky.

ŠPORTOVÝ DEŇ FINCENTRA

Každoročne sa s vami a s vašimi rodinami stretávame na Športovom dni Fincentra, kde si môžete zasúťažiť v rôznych športových disciplínach, prípadne len tak relaxovať pri vode a dobrom jedle, stretnúť sa, porozprávať a vymeniť si svoje skúsenosti a názory s kolegami nielen zo svojej štruktúry.