Našli jste svou vysněnou nemovitost, ale nejste si jisti, zda je cena skutečně oprávněná? Chcete vědět, co vám okolí vaší nemovitosti nabízí a jaký vývoj lze do budoucna očekávat? S naším oceněním nemovitosti vám nabízíme možnost získat objektivní hodnotu vaší nemovitosti ve třech jednoduchých krocích.

OCEŇTE si s námi nemovitost SNADNO, RYCHLE a ZDARMA ve třech jednoduchých krocích!

Vyplnění za 2 minuty
Ocenění na e-mail
Exkluzivní analýza

Pro ocenění zadejte následující parametry týkající se dané nemovitosti. Po vyplnění a odeslání dotazníku vám přijde obratem na vámi zadanou emailovou adresu výsledek ocenění.

                  

                  

House under construction on top of blueprints with handwritten notes and measures

Promluvte si o svých plánech s našimi odborníky

Pomohou vám s plněním vašich realitních snů

Upozornění:
Ocenění nemovitostí provádí výhradně společnost PriceHubble Austria GmbH, se sídlem Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Vídeň (dále jen „PriceHubble“). Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s. ocenění nemovitostí neprovádí ani se na něm jinak nepodílí. Ocenění nemovitosti, kterého je dosaženo pomocí kalkulačky tržních cen, má pouze informativní charakter. Fincentrum & Swiss Life Select a.s. ani PriceHubble nijak nezaručují správnost, přesnost, úplnost a přiměřenost získaných hodnot (ať už výslovně nebo mlčky).

PriceHubble provádí ocenění výhradně na základě veřejně dostupných údajů a kalkulační modely vytváří s maximální péčí. Rozhodnutí týkající se nákupu nebo prodeje nemovitosti nesmí být učiněno pouze na základě tohoto ocenění. Fincentrum & Swiss Life Select a.s. ani PriceHubble neodpovídají za důsledky, zejména za ztráty, které následují nebo by mohly následovat v důsledku použití nebo nepoužití získaného ocenění nemovitosti. Fincentrum & Swiss Life Select a.s. ani PriceHubble nezaručují, že bude dosaženo uvedených cen.