POMÁHÁME
LIDEM BOHATNOUT

MÁM ZÁJEM
O SPOLUPRÁCI

CHCI
PORADIT

FINANČNÍ PORADCI

Finanční poradce hledá různá řešení pro různé potřeby svých klientů. Zároveň musí být schopen navržená řešení vysvětlit a znát jejich souvislost s plněním potřeb svých klientů. K tomu Fincentrum poskytuje širokou škálu podpůrných prostředků.

Efektivní vzdělávání
Inovativní on-line
Analytická podpora
Kreativní a úderný marketing

„Vstupte do světa výjimečných. Máme všechny předpoklady, abyste se stali úspěšnými.“

KARIÉRA VE FINCENTRU

NEJLEPŠÍ PODMÍNKY NA TRHU

Společnost Fincentrum dlouhodobě patří mezi nejlépe platící firmy na trhu. Samozřejmostí je vyplácení přijatých provizí v nejbližším výplatním termínu.
Svým spolupracovníkům Fincentrum nabízí i další benefity.

Kariéra

Finanční poradci postupují podle stanoveného karierního řádu na vyšší pozice v závislosti na výkonech. O kariérním postupu rozhoduje pouze výkon, není třeba jmenování nadřízeným nebo Centrálou.

Příspěvek na asistentku a její proškolení

Poskytujeme poradcům příspěvek na odborné asistentky. Dalším benefitem je i propracovanýa efektivní systém vzdělání, kde se asistentka naučí a osvojí veškeré dovednosti potřebné k vykonávání tohoto povolání.

Příspěvek na značení kanceláří

Centrála společnosti Fincentrum se v rámci klientské podpory 100% podílí na úhradě vnějšího značení a reklamním brandingu kanceláří našich poradců.

Žádný stornofond

V případě, že poradce poskytuje klientům kvalitní služby, nezadržujeme žádnou část provizí ve formě snornofondu.

Dlouhodobá podpora v nouzi

Vážíme si práce našich poradců! V případě neschopnosti vykonávat svou práci vás finančně podpoříme.

Expresní provize pro nováčky

V rámci prvního půlroku spolupráce může Fincentrum poradci vyplatit 90 % provize. Celková suma je poradci připsána ve prospěch jeho účtu do 5 pracovních dní.

Provize za doporučení

Při doporučení nebo předání nového poradce mimo vlastní strukturu získává stávající poradce pravidelnou měsíční provizi za doporučení.

Doživotní renta

Manažer, který dosáhne pozice zemského ředitele a ve své struktuře vychová jiného zemského ředitele, získává doživotní rentu.

„Dobré jméno, etika, dlouhodobost a kvalita finančního poradenství jsou hodnoty, na které klademe důraz.“

TO NEJLEPŠÍ PRO TY NEJLEPŠÍ

AKCIOVÝ PROGRAM

Akciový program společnosti Fincentrum umožňuje nejlepším poradcům znásobit svůj úspěch v návaznosti na růstu společnosti v nejbližších letech. Poradcům, kteří přispějí k růstu společnosti Fincentrum, skýtá velmi zajímavou příležitost dalšího zhodnocení jejich financí při minimálním riziku. Dlouhodobou stabilitu a bezpečnost akciového programu zaručuje jeho konstrukce dle lucemburského práva.

Co rozhoduje o kvalifikaci do akciového programu?

O tom, zda se poradce kvalifikuje do akciového programu a bude mít nárok na zakoupení akcií, rozhodne meziroční nárůst jeho skupiny.

V jaké podobě akcie získáte?

Akcionáři společnosti Fincentrum získávají účast na mateřské společnosti Fincentrum Holding (Lux) S. A., která zcela ovládá české a slovenské Fincentrum. Účast nabývají získáním preferenčních akcií ve společnosti Fincentrum Group International Share Program S. A., řízené dle lucemburského práva pouze pro tento účel.

Jakou hodnotu obdržíte za své akcie při prodeji společnosti?

Akcionář při prodeji společnosti získává podíl z čisté ceny odpovídající jeho podílu na celkové hodnotě společnosti. Přesněji, jakékoliv peněžní výnosy plynoucí z prodeje akcií holdingu Fincentrum budou akcionáři vyplaceny v poměru určeném podle aktuální výše jeho akciového podílu na hodnotě všech akcií vydaných v rámci akciového programu. Je-li vyplácena dividenda, mají akcionáři opět nárok na podíl na dividendě v rozsahu dle svých aktuálních účastí.

Co se stane v případě ukončení spolupráce se společností Fincentrum?

Dojde-li k ukončení spolupráce se společností Fincentrum před prodejem akcií, budou akcionáři vyplaceny zpět veškeré investované peníze. Výjimkou je přirozené úmrtí akcionáře, kdy je akciový nárok v plné výši předmětem dědického řízení. Pozůstalí se mohou rozhodnout, zda setrvají v programu nebo si nechají vyplatit hodnotu podílu.

ZÁŽITKY, KTERÉ VÁM NIKDO NEVEZME

Poradce za dobře odvedenou práci patřičně odměňujeme. Nekonečné písečné pláže, slunce, společnost skvělých lidí. To vše máte na dosah ruky.