Domov / Nezaradené

6. December 2016

Bankové vklady nezarábajú. Finančnú budúcnosť treba preto zobrať do vlastných rúk

4

Jedným z najlepších riešení pre bežného človeka sú investície do podielových fondov.

Slováci majú vo forme hotovosti alebo vkladu na bankovom účte ešte stále až 62 percent svojho finančného majetku. Po Grécku je to najviac v EÚ. Úspory v takejto forme prakticky nezarábajú, dôvodom je najmä strach z podstúpenie akéhokoľvek investičného rizika.

 

Dokazuje to aj objem investícií do akcií, ktoré tvoria len 0,2 percenta finančného majetku občanov SR, čo je najmenej zo všetkých krajín únie. Čísla vyplývajú zo štúdie OECD. Pre porovnanie, naši poľskí susedia majú v akciách 20 percent majetku, Česi 22 percent a Maďari až 28 percent úspor.

 

Úroky na bankových produktoch sú dlhodobo nízke a v najbližšej budúcnosti to na zlepšenie nevyzerá. Je preto načase zamyslieť sa nad zmysluplnosťou bankových vkladov. Prvé zmeny už začína byť vidieť. Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB hovorí: „V ČSOB evidujeme zvýšený záujem klientov o sporiace produkty. Aktuálne už prevyšuje záujem o termínované vklady, ktoré v súčasnosti ponúkajú minimálne zhodnotenie.“

 

Prečo podielové fondy

 

Ani tu však nemožno hovoriť o najlepšom riešení. Očakáva sa preto, že klienti hľadajúci vyššie zhodnotenie, sa od konzervatívnych produktov sporenia budú stále viac presúvať smerom k investovaniu.

 

Jedným z najlepších riešení pre bežného človeka sú investície do podielových fondov. Investície v nich sú rozložené medzi viacero aktív, či už akcií, dlhopisov, alebo komodít. Človek je tak menej zraniteľný voči poklesu jednej z týchto položiek. Okrem toho je výhodnou fondov ich aktívne riadenie investičným manažérom. Ten má vo svojej náplni práce neustále sledovanie príležitostí na trhoch a zároveň posudzovanie rizika. Za klientov tak vykonáva rozhodnutia s cieľom minimalizovať riziká a maximalizovať výnos.

 

Každý podielový fond má vopred stanovenú svoju investičnú stratégiu. Manažér fondu má teda dané, akým spôsobom sa má rozhodovať. Niektoré fondy sú napríklad orientované len na určité regióny, iné na dané sektory ekonomiky, či rôzne investičné horizonty. Podľa týchto parametrov by si mali klienti fond vyberať.

 

Neexistuje jednotný recept platný pre každého. Treba prihliadať na dobu, v akej usporené peniaze nebudeme potrebovať a účel, na ktorý si chceme odkladať. Vo  všeobecnosti platí, že mladší ľudia s si môžu dovoliť podstúpiť väčšie riziko v podobe vyššej expozície na akciové trhy. Na druhej strane, ľudia po 50ke by mali uprednostniť skôr bezpečnejšiu investíciu vo forme štátnych dlhopisov

 

Zodpovedné priebežné investovanie

 

Zásadou bezpečného investovania do fondov je dlhodobé a priebežné sporenie. Pri pravidelnej, napríklad mesačnej platbe, sa totiž obstarávacia cena podielovej jednotky vo fonde priemeruje, čo chráni investora pred nesprávnymi rozhodnutiami. Ak napríklad hodnota fondu klesne, lacný nákup v tom čase vytvára priestor na zhodnotenie v budúcnosti.

 

Naopak v čase vysokej hodnoty fondu je menšia investovaná hodnota ochranou pred nákupom v tú najnevýhodnejšiu chvíľu, teda v čase vrcholu ceny. Pravidelné investovanie tak umožňuje prekonávať krátkodobé výkyvy a ťažiť z dlhodobého trendu fondu.

 

Správne nastavenie investícií do podielových fondov je z pohľadu bežného spotrebiteľa zložitejšou finančnou témou. Je preto dobré stretnúť sa s finančným profesionálom – sprostredkovateľom. Jeho pridaná hodnota je v nastavení investičnej stratégie podľa individuálnych podmienok každého človeka. Navyše z času na čas treba robiť aj revízie stratégie, odporúča sa preto zamyslieť sa spolu so sprostredkovateľom nad osobnými investíciami minimálne raz ročne.

 

Akcií sa netreba báť

 

„V investičných produktoch s vysokým výnosovým potenciálom majú Slováci len zlomok svojho majetku, kým obyvatelia západných krajín aj viac než polovicu. To je aj hlavný dôvod, prečo Slováci bohatnú pomalšie ako obyvatelia vyspelých krajín,“ radí napríklad Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments.

 

„Odporúčame sústrediť sa na fondy, ktoré obsahujú aj akciové, realitné, či komoditné investície, okrem dlhopisov, keďže majú predpoklad, že sa im bude viac dariť, než iba dlhopisovým fondom. Fondy investujúce do bezpečných štátnych dlhopisov a peňažné fondy budú mať s veľkou pravdepodobnosťou nízke výkonnosti,“ dodáva.

 

„Za základný investičný produkt, na ktorom by malo byť postavené vyššie tempo bohatnutia Slovákov, považujeme indexové fondy. Veľmi dobre sa osvedčili v portfóliách mnohých významných svetových investorov, centrálnych bánk, ale aj v slovenskom druhom dôchodkovom pilieri,“ uvádza.

 

Porovnanie výnosov z rôznych investícií na kapitálovom trhu poukazuje podľa neho na fakt, že za posledných takmer 21 rokov sa najviac darilo investíciám do akcií, hlavne do stredných spoločností, ktoré sa vyznačujú vysokým výnosovým potenciálom.

 

Hoci v minulosti boli pomerne obľúbenou formou investovania zlato a v súčasnosti sú ňou nehnuteľnosti, v súčasnosti existujú aj lepšie alternatívy:  Ani zlato a ani nehnuteľnosti totiž nedokážu svojimi výnosmi dosahovať výnosy napríklad akciových trhov a ich veľkou nevýhodou býva nízka likvidita.

Vybrať

Denne aktualizovavné a objetívne porovnanie hypoték
od všetkých bánk

Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte
e-Book zdarma

V tomto e-Booku prezrádzame 7 zaručených tipov ako môžete ušetriť
peniaze a platiť menej za finančné produkty. Je plný konkrétnych príkladov,
pomocou ktorých vám veľmi jednoducho a efektívne vysvetľujeme,
koľko a ako ušetriť.

Súhlasím s poskytnutím emailovej adresy za účelom ponúkania obchodu a služieb.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov