VYBERTE
SI SLUŽBU

KARIÉRA

O nás

Vízia 2027

Strategické ciele 2020

Hodnoty

Benefity

Základné údaje

Partneri

FINCENTRUM

Fincentrum patrí medzi trojicu najvýznamnejších finančno-sprostredkovateľských spoločností na Slovensku. Svoju sprostredkovateľskú činnosť orientuje bez výnimky na kvalitu a záujmy klienta. Spoločnosť zdieľa so svojimi sprostredkovateľmi a obchodnými partnermi hodnoty kvalitného finančného sprostredkovania.Sprostredkovatelia spoločnosti Fincentrum ponúkajú svojim klientom výber z najväčšieho množstva finančných inštitúcií a ich produktov, vďaka čomu môžu vyriešiť prakticky každú situáciu, ktorá u klienta nastane.

Svoje služby je vám na Slovensku pripravených ponúknuť viac ako 750 finančných sprostredkovateľov spoločnosti Fincentrum, ktorí absolvovali skúšky v Národnej banke Slovenska a sú preto skutočnými odborníkmi, ktorí sa vyznajú v zložitom svete financií, poisťovníctva a investícií.Naši sprostredkovatelia vám dokážu vytvoriť produktové portfólio tak, aby presne zodpovedalo vašim cieľom, želaniam a finančným možnostiam. A to, či už ide o otázky refinancovania, bývania, poistenia, sporenia alebo investícií.

Vzhľadom k tomu, že v širokej škále produktových partnerov, s ktorými Fincentrum spolupracuje, nechýba snáď žiadna významnejšia finančná inštitúcia, majú naši sprostredkovatelia za podpory profesionálneho analytického tímu skutočne z čoho vyberať.Medzi najvýznamnejšie spoločenské akcie spoločnosti Fincentrum a.s. patrí analýza slovenského investičného trhu Investícia roka, ktorú vyhlasuje v spolupráci s odborným ekonomickým mesačníkom Forbes a akcia Hypotéka roka, organizovaná v spolupráci s odborným týždenníkom TREND.

Ďalšou významnou udalosťou spoločnosti je podpora jedného z najvýznamnejších podujatí na Slovenku, a to akcie TREND TOP, kde je Fincentrum exkluzívnym partnerom kategórie Banka roka. Spoločnosť Fincentrum prevádzkuje na Slovensku odborný portál www.investujeme.sk, ktorý pravidelne prináša čitateľom novinky zo sveta investícií a financií a prehlbuje odborné vedomosti nielen finančným sprostredkovateľom, ale aj bežným čitateľom.

VÍZIA 2027

Sme priekopníci v skvalitňovaní profesie finančného sprostredkovania. Učíme ľudí funkčne podnikať a vytvárať zdroje pasívnych príjmov.

Dôkazom, že k tejto vízii smerujeme je naša minulosť aj súčasnosť. Boli sme prví na Slovensku, ktorí otvorene odmietali Investičné životné poistenie ako formu sporenia pre klienta. Počas obdobia od roku 2010, kedy sa postupne znižovali úrokové sadzby, sme ako Fincentrum vyrástli na jednotku v hypotékach. To znamená, že sme príležitosť ušetriť klientom na hypotékach využili najviac na trhu.

Fincentrum patrí medzi trojicu najvýznamnejších finančno-sprostredkovateľských spoločností na Slovensku. Svoju sprostredkovateľskú činnosť orientuje bez výnimky na kvalitu a záujmy klienta. Spoločnosť zdieľa so svojimi sprostredkovateľmi a obchodnými partnermi hodnoty kvalitného finančného sprostredkovania. Sprostredkovatelia spoločnosti Fincentrum ponúkajú svojim klientom výber z najväčšieho množstva finančných inštitúcií a ich produktov, vďaka čomu môžu vyriešiť prakticky každú situáciu, ktorá u klienta nastane.

Strategické ciele - za 3 roky

POČET ÚR, RR, OR A ODBORNÝCH ASISTENTOV

 • minimálne 4 noví územní riaditelia
 • minimálne 20 nových regionálnych riaditeľov
 • minimálne 40 nových oblastných riaditeľov
 • minimálne 80 odborných asistentov (celkom)

RAST ROZSAHU STAROSTLIVOSTI O KLIENTA

 • Fincentrum je jednotka v starostlivosti o klienta na slovenskom trhu.
 • Klient Fincentra má v priemere vyriešené 3 oblasti.
 • Klienti majú minimálne 1x ročne vyhodnotený rast majetku a stavu výhodnosti zmlúv.

POPLATKY/PRODUKTY

 • V každej oblasti má Fincentrum exkluzívne produkty.
 • Investície sprostredkujeme len formou priebežných poplatkov.
 • Minimálne 50% novo uzatvoreného životného poistenia je vyplácaných formou „pay as you go”.

PODIEL VŠETKÝCH RIADITEĽOV NA RIADENÍ FIRMY

 • Všetci od OR vyššie rozumejú princípom strategického riadenia a podieľajú sa na riadení stratégie a taktiky spoločnosti.

RAST PODIELU NÁSLEDNÝCH PROVÍZIÍ

 • Každý spolupracovník so spoluprácou dlhšou ako 5 rokov má minimálne 25% svojich príjmov z následných provízií.

ODBORNÝ SUPPORT

 • Centrála Fincentra dáva najlepší odborný support na trhu. Klientmi Fincentra sú sprostredkovatelia, ktorí sú spolutvorcovia dlhodobej stratégie spoločnosti.

TRANSPARENTNOSŤ

 • Fincentrum má dohodnuté s radou riaditeľov transparentné pravidlá súvisiace s maržou a budgetmi.

VZDELÁVANIE

 • Vzdelávanie prináša reálne zmeny správania ľudí a je previazané na výsledky.

SOFTWARE

 • Poradenský software je plnohodnotný partner pre poradcu.

RAST DIVIDENDOVÝCH AKCIONÁROV

DLHODOBOSŤ

 • Klientom pomáhame vytvárať dlhodobé finančné plány a ďalej sa o nich staráme tak, aby využívali naše služby dlhodobo. Robíme všetko preto, aby sme dlhodobo a úspešne spoločne podnikali. Prijímame a pracujeme s ľuďmi, ktorí chcú spolupracovať s nami seriózne a dlhodobo.

DOBRÉ MENO

 • Prijímame a pracujeme iba s ľuďmi, ktorí si vážia naše hodnoty a spoluvytvárajú dobré meno spoločnosti.

PROAKTIVITA

 • Územní riaditelia, majitelia a centrála sú proaktívni. Sami od seba prichádzajú s nápadmi, riešeniami a aktívne tvoria biznis, čím pomáhajú Fincentru zostať priekopníkom v skvalitňovaní finančného sprostredkovania a rásť.

ZMYSLUPLNOSŤ

 • Robíme správne veci správnym spôsobom.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Fincentrum a.s. (Slovenská republika)

IČO: 36752606
Adresa: Mlynské Nivy 49/II., 821 09 Bratislava
Zápis v OR: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4102/B
Predstavenstvo: František Dragúň, Filip Duchoň, David Hegner, Dominik Kollár, Michal Faltičko
Dozorná rada: Nils Frowein, Rudolf W. Suter, Markus Krämer
Základné imanie: 33 200 EUR

Reklamačný poriadok (PDF - 221 KB)

Informačné memorandum pre klientov (PDF  - 145KB)

Informačné memorandum pre spolupracovníkov (PDF  - 137KB)

Informačné memorandum pre zamestnancov (PDF  - 145KB)

>Formulár na uplatnenie práv dotknutých osôb (PDF - 157 KB)

Názov spoločnosti je ďalej na www.fincentrum.skwww.fincentrum.com používaný ako Fincentrum.

Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod registračným číslom: 50705, na základe rozhodnutí Národnej banky Slovenska: 
Číslo: OPK-723/2007-PLP, OPK-1500/2007-PLP, OPK-1499/2007-PLP, ODT-13848/2010 (02.12.2010), ODT – 718/2014-1 (10.02.2014).

Fincentrum a.s. (Slovenská republika) je zapísané v podregistroch pre vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta nasledovne:
Podregister starobného dôchodkového sporenia od 28.02.2014, Podregister prijímania vkladov a Podregister poskytovania úverov od 03.12.2010, Podregister kapitálového trhu od 20.07.2007, Podregister doplnkového dôchodkového sporenia od 14.06.2007 a Podregister poistenia alebo zaistenia od 12.04.2007.

Viac informácií nájdete na stránkach:
https://regfap.nbs.sk/search.php?row=1
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=93916&SID=2&P=0

Fincentrum & Swiss Life Select a.s. (Česká republika)

IČO: 24260444
Adresa: IBC, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Zápis v OR: oddiel B, vložka 18458, vedený Městským soudem v Praze
Predstavenstvo: Filip Duchoň, Karel Šulc, František Dragúň, David Hegner, Dominik Kollár
Dozorná rada: Nils Frowein, Rudolf W. Suter, Markus Krämer
Základné imanie: 700 700 000 Kč
Reklamační řád (PDF - 297 KB)

Názov spoločnosti je ďalej na www.fincentrum.cz a www.fincentrum.com používaný ako Fincentrum. 

S účinnosťou ku dňu 1. 9. 2019 došlo k zániku spoločnosti Swiss Life Select Česká republika s.r.o. (IČO: 63480191) a Fincentrum a.s. (IČO: 24260444) so zápisom v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 18458, vstúpilo do všetkých práv a povinností tieto zanikajúce spoločnosti. Spoločne s fúziou došlo k zmene obchodnej firmy Fincentrum a.s. na Fincentrum & Swiss Life Select a.s. (IČO: 24260444).
 
Podrobné informácie potvrdzujúce vnútroštátnu fúziu sú riadne zapísané vo výpise obchodného registra Nástupníckej spoločnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s., ktorý je k dispozícii na internetovej adrese www.justice.cz.
 
Spoločnosť Fincentrum SR a Fincentrum & Swiss Life Select a.s. sú ďalej na www.fincentrum.comwww.fincentrum.sk a www.fincentrum.cz označené jednotným názvom "Fincentrum".

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI

 

 

PaedDr. František Dragúň

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Narodil sa v roku 1973 v Nových Zámkoch. Vyštudoval Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor ruský jazyk a literatúra a telesná výchova. Po ukončení univerzity a dosiahnutí doktorátu krátko pracoval v školstve a v roku 2001 už nastúpil na pozíciu oblastného manažéra v Prvej stavebnej sporiteľni, kde pôsobil až do roku 2003. V rokoch 2004 až 2008 budoval novovzniknuté regionálne riaditeľstvo v ING Životná poisťovňa, a. s., Počas nasledujúcich 6 rokov, až do roku 2014, pôsobil v ING na pozícii obchodného riaditeľa pre internú obchodnú sieť. Do Fincentra a.s. nastúpil v roku 2015 na pozíciu Riaditeľa obchodu. V októbri 2018 sa stal predsedom predstavenstva spoločnosti Fincentrum a.s.

 
falticko300x300 

Michal Faltičko

Prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva
Michal študoval na Slezské univerzite v Opave a na Českom vysokom učení technickom v Prahe. V rokoch 2011 a 2012 sa podpísal pod finData a dnes opäť stojí za inovatívnymi riešeniami. Po získaní skúseností v spoločnosti Anasoft v rokoch 2013 až 2015 sa znova vrátil do Fincentra skúsenejší a ešte lepšie pripravený. Za dobu, čo zbieral skúsenosti na strane dodávateľa IT riešení, sa podľa jeho slov toho vo Fincentre zmenilo veľa. Od rozvoja nových projektov, aplikácií a možností, ako dnes uzatvárať zmluvy, až po príchod inšpiratívnych a zaujímavých ľudí. Michalovi sa od januára 2017 rozšírilo pole pôsobnosti a ako prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva má okrem Digital a CRM oddelenia na starosť aj správny chod oddelení právneho a finančného, back office, prevádzky a marketingu.

 

 

hegner-david_ii-1

 

Mgr. David Hegner

Finančný riaditeľ a člen predstavenstva
David vyštudoval ekonómiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po niekoľkých skúsenostiach na finančných manažérskych pozíciách a v nadnárodných spoločnostiach nastúpil v júni 2016 do Fincentra na pozíciu Head of Controlling pre Českú republiku a Slovensko, kde sa v januári 2017 stal členom predstavenstva. Od novembra 2017 zastáva pozíciu Finančného a prevádzkového riaditeľa celej skupiny Fincentrum, kde prebral zodpovednosť za finančné riadenie, prevádzku a oddelenie back-office a súčasne bol vymenovaný do predstavenstva Fincentrum a.s. (Česká republika). Pred nástupom do finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti Fincentrum bol štyri roky Finančným riaditeľom a členom predstavenstva ČS do domu a.s. z  Finančnej skupiny České spořitelny. Medzi jeho záľuby patria vytrvalostné športy, hory a dobré jedlo.

 

Dominik Kollár

Člen predstavenstva
Študoval Masarykovu univerzitu v Brne. Svoju profesijnú kariéru začal ako programátor portálu finance.cz, následne spoluzakladal softwarehouse Need a.s. Od roku 2002 pôsobil ako externý konzultant a lektor IT. V roku 2007 nastúpil do spoločnosti AWD, kde bol zodpovedný za riadenie prevádzky a rozvoja informatiky. V skupine Swiss Life pôsobí od roku 2013 na pozícii riaditeľ IT a spolupracuje na implementácii IT služieb a kľúčových projektov v rámci medzinárodnej skupiny Swiss Life International. V roku 2017 sa Dominik Kollár stal členom užšieho vedenia spoločnosti Swiss Life Select Česká republika. Od októbra 2018 pôsobí zároveň v pozícii člena predstavenstava dcérskej spoločnosti Fincentrum a.s.

 

Ing. Filip Duchoň

Člen predstavenstva
Od septembra 2008 vedie divíziu Finannčého sprostredkovania a niekoľko ďalších oddelení vo Fincentre. Dôležitou súčasťou práce je aj riadenie siete finančných sprostredkovateľov. Pôsobil dva roky ako marketingový a neskôr ako generálny riaditeľ spoločnosti v odbore importu pomôcok pre ochranu zdravia pri práci.  Postupne sa prepracoval na pozíciu obchodného riaditeľa a po dvoch rokoch, v roku 2003, dostal zaujímavú ponuku - jeho úlohou bolo založiť a riadiť obchod a niektoré ďalšie oddelenia spoločnosti v Mexiku, kde pôsobil do roku 2007. Aktuálne vedie české Fincentrum na pozícii generálneho riaditeľa.

 

 

 

 

Poistenie a zaistenie

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Agra poisťovňa), Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Colonnade, ČSOB Poisťovňa, a.s., D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ERGO Poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Generali Poisťovňa, a.s., Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, NN Životná poisťovňa, a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, MetLife Europe d.a.c., NOVIS Poisťovňa a.s., Union poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., WÜSTENROT poisťovňa, a.s.

Úvery

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Československá obchodná banka, a.s., Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, OTP Banka Slovensko, a.s., Prima banka Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., Tatra Leasing, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a.s.

Kapitálový trh

Amundi Global Funds Distributor, Ltd., AXA Investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Conseq Investment Management, a.s., Cornhill Management, o.c.p., a.s., European Investment Centre, o.c.p., a.s., IAD Investments, správ. spol., a.s.,  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Vklady

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Privatbanka, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

DDS

AXA d.d.s., a.s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Nebankové spoločnosti

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Slovensko

DSS

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť , a.s., AXA d.s.s., a.s., VÚB GENERALI DȎCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

Ostatné

SlasPO - Slovenská asociácia poisťovní, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, NBS - Národná banka Slovenska, AFISP - Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov,  Superpoistenie

PORTFÓLIO SLUŽIEB SPOLOČNOSTI

poistenie

Poistenie

Prevedieme Vás svetom životného i neživotného poistenia. Podľa Vašich aktuálnych potrieb vyberieme tie najvýhodnejšie riešenia.

úvery

Úvery

Riešite vlastné bývanie? Máte záujem o refinancovanie hypotéky? Radi Vám pomôžeme.

investície

Investície

Máte voľné finančné prostriedky a chcete ich investovať ? Pripravíme Vám ponuku presne podľa Vašich možností a prianí.

vklady

Sporenie

Mať finančné rezervy je dôležité. Pripravíme Vám optimálny finančný plán.

dôchodky

Dôchodky

Zabezpečenie na starobu patrí medzi jednu z najdôležitejších oblastí finančného plánovania.